1. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti no Lauku atbalsta dienesta

1. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti no Lauku atbalsta dienesta

No kopumā iesniegtajiem 39 projektiem, biedrība „Pierīgas partnerība” par atbilstošiem stratēģijai atzinusi 19 un virzījusi tālāk izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests pieņēmis gala lēmumus par 1. kārtas projektu iesniegšanas rezultātiem.

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai: 4 projekti apstiprināti; 2 projekti atsaukti. Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums: € 51 670,81.

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produkcijas realizēšanai, mājražošanai un amatniecībai, tai skaita pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai: 4 projekti apstiprināti. Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums: € 54 643,79.

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai: 2 projekti apstiprināti. Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums: € 24 484,14.

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana: 3 projekti apstiprināti. Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums: € 30 410,54.

3.2. Sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide: 2 projekti apstiprināti. Kopējais apstiprinātais publiskais finansējums: € 26 968,45.

Apstiprināto projektu saraksts: 2014—2020 1. kārtā apstiprināto projektu saraksts LAD.

Aicinām pievērst uzmanību un jautāt par projektu īstenošanu, kā arī gatavoties 2. un 3. projektu iesniegšanas kārtām, pieteikties uz konsultāciju!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.