Veidojam koprades telpas

Šā gada 15.maijā biedrības “Pierīgas partnerība” un “Zied zeme” rīkoja semināru - diskusiju par koprades telpu attīstības iespējām. Semināra dalībnieki pārstāvēja publisko un privāto sektoru no Mārupes, Olaines, Ogres, Baldones un Ikšķiles novadu teritorijām.
Viens no semināra mērķiem bija iepazīstināt interesentus ar jau esošu koprades telpu Jūrmalā, Bauskā un Rīgā darbības principiem, attīstības iespējām, kā arī ar topošas koprades telpas Mārupē attīsības vīziju.
Semināra otrajā daļā tika diskutēts par koprades telpu attīstības iespējām lauku teritorijās, kā arī nepieciešamajām darbībām, lai palīdzētu izveidoties šādām vietām. Semināra dalībnieku kopīgi noformulētās darbības būs pamats sadarbības projekta izstrādāšanai par koprades telpām, kura ietvaros tiks realizētas četras aktivitātes:
1.Pieredzes iegūšana vietējā un starptautiskā mērogā, lai apkopotu labākās idejas;
Aktivitātes ietvaros plānots rīkot pieredzes apmaiņas braucienus gan Latvijā, gan projekta partneru valstīs. Veicināt sadarbību ar izglītības iestādēm – skolas, koledžas, u.c. Koprades telpu vadītāju apmācību.

2.Vadlīnijas koprades telpas izveidei;
Aktivtātes mērķis ir izzināt esošo situāciju partnerību teritorijās:

  • koprades telpu piedāvājums, resursi, kādas telpas vajadzīgas – tikai birojs, ražošana, kādām tām jābūt – viss atvērta tipa vai arī atsevišķi biroji, u.c.
  • pieprasījums, t.sk., vai ir gatavi iesaistīties telpu veidošanā

Izstrādāt vadlīnijas  - kā soli pa solim izveidot koprades telpas

3.Kopīga sadarbība vietējā līmenī;

Iespējamās aktivitātes - Argumentācijas sagatavošana par ieguvumiem teritorijā, kurā darbojas  koprades telpas un veidot vietējos pasākumus, kas popularizēs koprades telpu darbību.

4.Informācijas izplatīšana starp un par koprades telpām.

Izstrādāt aktivitāšu sarakstu kā veicināt sadarbību starp vienā koprades telpā strādājošajiem. Izveidot koprades rīkus, kas veicinātu tīklošanos.

Ja tev ir ierosinājumi par projekta aktivitātēm vai vēlies iesaistīties projekta tapšanā, raksti uz info@pierigaspartneriba.lv
Seminārs – diskusija tiek organizēts projekta “Radi un sadarbojies” (17-00-A019.331-000012), kas tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, ietvaros.

Koprades telpa – vieta ar infrastruktūru un aprīkojumu, kur strādāt cilvēkiem, kuriem nav vai nav nepieciešams patstāvīgs birojs, iespēja attīstīt savu biznesu, iegūt kontaktus.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.