Pašu radīts stāsts. Semināri NVO

Pašu radīts stāsts. Semināri NVO

Kā mēs svinēsim simtgadi? Ko mēs paši savos novados radām un darām? Lai apzinātu kopējo noskaņu un iespējas ideju realizēšanai, no 6. līdz 8. februārim Mārupes, Babītes un Olaines novados notika tikšanās „Idejas. Iespējas. Izaicinājumi” kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Latvijas valsts simtgades biroju.

Pasākuma pirmajā daļā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji informēja par iespējām iesaistīties dažādos pasākumos saistībā ar Erasmus+ programmas 30. gadadienu un citām iespējām gūt atbalstu ideju realizēšanai darbā ar jauniešiem un neformālajā izglītībā (informācija prezentācijā par jauniešu apmaiņām, Eiropas Brīvprātīgo darbu, jaunatnes darbinieku mobilitāti, strukturēto dialogu, valsts programmu, iespējām skolām, u.c. un JSPA mājaslapā).

Latvijas valsts simtgades birojs iepazīstināja ar esošajām iniciatīvām un kopējo noskaņu simtgades svinību veidošanā. Latvijas valsts simtgade ir „pašu radīts un pašu radāms stāsts”, tās svinības ir iespēja mainīt personīgo attieksmi, apņemties un uzsākt veidot labāku Latviju, tas ir pamudinājums atcerēties, godināt un turpināt. Latvijas valsts simtgades svinības noritēs no 2017. līdz pat 2021. gadam saistībā ar vēsturiskajiem notikumiem, tas ir atvērts ietvars sabiedrības līdzdalībai, dažādām iniciatīvām, kas jau tiek veidotas un vēl taps. Dažas no iesaistes iespējām ir: iesaistīšanās folkloras materiālu pārrakstīšanā „Simtgades burtnieks”, iesaiste aktuālajās simtgades norisēs („100gades spots”,  svinību atklāšana ar akciju „Apskauj Latviju”, 100 darbi Latvijai, u.c.), savu aktivitāšu un iniciatīvu attīstīšana. Vairāk informācijas Latvijas valsts simtgades prezentācijā un mājaslapā.

Pasākuma organizatori biedrība „Pierīgas partnerība” savukārt iepazīstināja ar aktuālo iespēju gūt atbalstu savu sabiedrisko projektu īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Babītes, Mārupes un Olaines novados. Vēl līdz 1. martam nāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju, dažādojot sabiedriskos pakalpojumus vai sakārtojot vietējo teritoriju pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Šī kārta piemērota arī tad, ja saimnieciskās darbības īstenošanai plāno pielāgot vidi personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem.

Pasākuma noslēgumā paši iedzīvotāji dalījās idejās simtgades svinībām mūsu novados — esošo karšu papildināšana ar nozīmīgiem novada objektiem; Ziemassvētku kauju rekonstrukcija; velomaršruti; mākslas, tūrisma, kultūras centru, mākslas galerijas izveidošana; dažāda veida informatīvie pasākumi; piedalīšanās jau esošajās iniciatīvās; talku rīkošana. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar iniciatīvu tepat no Olaines novada – Jāņupes patriotu laukumu, kas tapis ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Video "Jāņupiešu gada notikums - pašu radīts Patriotu laukums".

Turpinām radīt, veidot un īstenot dažnedažādas idejas! Seko līdzi informācijai biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos!

"Pierīgas partnerības" prezentācija

Latvijas simtgades biroja prezentācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras prezentācija

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.