Partnerībā viesojas kolēģi no partnerības Jonišķos

Partnerībā viesojas kolēģi no partnerības Jonišķos

7. decembrī biedrības pirmie viesi jaunajās telpās Olainē bija Lietuvas kolēģi no Jonišķu reģiona.  Vizītes mērķis bija iepazīties ar potenciāliem sadarbības partneriem un apskatīt biedrības „Pārtikas amatnieki” veikalu Jelgavā. Tikšanās laikā tika pārrunāta sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) ieviešana un likumdošanas atšķirības, piemēram, Lietuvā LEADER programma nav pieejama pilsētās, līdz ar to Jonišķi, kur dzīvo ap 3000 iedzīvotāju, nevar saņemt ES atbalstu šajā programmā. Lietuvas kolēģi jaunajā plānošanas periodā arī nav izsludinājuši projektu iesniegšanas kārtu, jo nav izstrādāta programmas likumdošana. Savukārt mēs jau gatavojamies 2. un 3.kārtai, kas būs 2017. gada sākumā, un pat Olainei kā pilsētai ir pieejams LEADER programmas atbalsts (pilsētas iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15 000).

Papildus vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības projekta iespējas. Jonišķu vietējās rīcības grupa arī turpmāk vēlas atbalstīt vietējos ražotājus. Vēsturiski no šī reģiona visi produkti tika vesti uz Rīgu, jo tā atrodas tuvāk nekā Viļņa.  Vizītes laikā pārrunājām arī iespējamās darbības, jo arī „Pierīgas partnerība” vienā no sadarbības projektiem vēlas atbalstīt vietējos mājražotājus, amatniekus.

Ja vēlies uzzināt par PP īstenotajiem projektiem vai tev ir sadarbības ideja, droši nāc ciemos!

Sagatavotais raksts lietuviski http://www.joniskiovvg.lt/lt/8760217

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.