Skrundā norisinājusies RISINĀJUMA DARBNĪCA: iniciatīva “Pastāsti man stāstu!”

“Pastāsti man stāstu!” – tā ir Skrundas kopienas iniciatīva, kuras mērķis ir apkopot un uzkrāt vecākās paaudzes stāstus, stiprināt piederības sajūtu novadam. Lai tuvotos idejas īstenošanai, 4. maijā Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā aizritēja risinājuma darbnīca, kuru vadīja līdzdalības eksperts, Latvijas simtgades projekta “TUESI.LV” autors un producents Vilis Brūveris. Darbnīcā kopiena tika iepazīstināta ar dažādiem video stāstiem, to tapšanas procesu, tika runāts par stāstu saturisko nozīmi un ceļu pie lasītāja vai klausītāja. Līdz ar to īpaša uzmanība tika pievērsta mājaslapas izstrādei, nozīmei un vizuālajai identitātei.

Nākamā risinājuma darbnīca norisināsies turpat 26. jūnijā plkst. 18.00-21.00, un tās darba kārtībā paredzēta saruna par cilvēka vajadzībām, paaudžu stāstu nozīmi dzimtas, kopienas un nacionālās inedtitātes veidošanā un stiprināšanā.

#ProjektsKopa #ViedieCiemi

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Visi jaunumi

Top