Notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem SVVA stratēģijas veidošanai

Notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem SVVA stratēģijas veidošanai

Ir aizvadītas biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotās tikšanās ar iedzīvotājiem Babītē, Piņkos, Spuņciemā, Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē, Skultē, Olainē, Jaunolainē, Stunīšos (Gaismās), Medemciemā un Jāņupē.

Semināru 1. daļā biedrības valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere informēja interesentus par biedrības darbību, LEADER pieeju un LEADER programmā īstenotiem projektiem.

Tikšanās laikā projektu īstenotāji interesentiem stāstīja par savu pieredzi, īstenotajiem projektiem:

  • Babītes novadā tikšanās piedalījās NOD „Babītes radošā darbnīcas” pārstāve Ilze Bērziņa. Pateicoties LEADER finansējumam, Babītes novadam ir pieejama mobilā skatuve un izveidota mājas lapa www.babitesnovads.lv. Deju kolektīva "Dārta" vadītājs Lauris Siliņš stāstīja par projekta sagatavošanu. Spuņciemā biedrības „Integrācija sabiedrībai” pārstāvis Jurijs Kapustins informēja iedzīvotājus par iegādāto aprīkojumu un plānotajām aktivitātēm sociālās rehabilitācijas centrā „Ratnieki". Babītē biedrības „Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrība” pārstāvis Jānis Stikuts stāstīja par biedrības veiktajām aktivitātēm Babītes ezera sakārtošanā;
  • Mārupes novadā tikšanās reizē piedalījās biedrības „S.T.A.R.S.” pārstāve Ludmila Čaupenoka, SIA „Bang” pārstāvis Kristaps Gredzens, kurš stāstīja par veiktajiem uzlabojumiem Mārupes veikparkā. Biedrības „Eko line” pārstāvji informēja interesentus par izveidoto atkritumu šķirošanas laukumu un sadzīves priekšmetu apmaiņas punktu „Zaļais namiņš”. Mārupes kultūras namā Guntis Ruskis no Mārupes BMX kluba rādīja filmu un stāstīja par realizētajiem projektiem, savukārt Tīrainē Mārupes novada basketbola līgas un dzīvokļu īpašnieku biedrības "Saulesloka nams 10” valdes priekšsēdētājs Ints Pīrāgs izstāstīja, ka iegādāto aprīkojumu un to, ka ir iespējams saņemt finansējumu un realizēt projektu daudzdzīvokļu īpašumā.
  • Olaines novadā iedzīvotājiem bija iespēja apskatīt motokluba „Olaine” iegādātos kvadriciklus. Motoklubs sniedz jaunu tūrisma pakalpojumu – interesentiem tiek organizēti izbraucieni ar kvadricikliem pa aizraujošiem maršrutiem, kas izveidoti pa apkārtnes meža ceļiem, takām un bezceļiem.

Iepriekšējā plānošanas periodā realizēti dažādi projekti. Izmantojot LEADER programmas piešķirtos līdzekļus (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonds), Babītes, Mārupes un Olaines novados ir īstenoti kopumā gandrīz 100 projekti. Ar projektu palīdzību sakārtotas novadu teritorijas, izveidoti veloceliņi, parki, bērnu rotaļu un sporta laukumi, biedrības ir labiekārtojušas peldvietas, iegādāti tērpi dejotājiem un dziedātājiem, uzņēmēji ir attīstījuši infrastruktūru un iegādājušies ražošanas iekārtas. Paldies projektu īstenotājiem, kas piedalījās rīkotajos semināros!

Tikšanās laikā piedalījās arī pašvaldību pārstāvji. Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence piedalījās semināros Piņķos un Spuņciemā. Mārupes novada iedzīvotājus par novada attīstības mērķiem un tuvākajām aktivitātēm informēja attīstības nodaļas pārstāvji. Olaines pašvaldības pārstāvji Stunīšos (Gaismās), Jaunolainē un Olainē stāstīja par īstenotajiem LEADER projektiem un pašvaldības atbalstu projektu īstenotājiem.

Biedrības projektu vadītāja Alīna Lukjanceva stāstīja par LEADER pieejas īstenošanu 2014.—2020 .gada plānošanas periodā. Plānots, ka LEADER programmas ieviešana sāksies 2016. gada sākumā, un vismaz 50% no kopējā finansējuma tiks novirzīti uzņēmējdarbības atbalstam. Programmas ietvaros tiek veicināta vietējās ekonomikas attīstība, ir pieejams finansējums jaunu uzņēmumu dibināšanai un esošo uzņēmumu dažādošanai, īpaši atbalstot uzņēmumus, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā, mājražošanā un lauku tūrismā.

Semināru otrajā daļā tika apkopotas iedzīvotāju vajadzības un ieteikumi par vides labiekārtošanu, uzņēmējdarbības attīstību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, sociālo pakalpojumu pieejamību, jauniešu un senioru iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Tā, piemēram, iedzīvotāji vēlas, lai novados būtu pieejami jauni velomaršruti, dabas takas, labiekārtotas peldvietas, sporta laukumi, nodrošināti atkritumu šķirošanas punkti, izveidotas jaunas tirdzniecības vietas, saieta nami u.c. Esam priecīgi par iedzīvotāju atsaucību un ieinteresētību sava novada attīstības veicināšanā.

Visi ieteikumi tiks apspriesti ar Babītes, Mārupes un Olaines novada pašvaldības pārstāvjiem, un biedrība ņems vērā ieteikumus, izstrādājot rīcības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu idejas un ieteikumus, ko vajadzētu iekļaut vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības stratēģijā un kuri veicinātu uzņēmējdarbību, dažādotu sabiedriskās aktivitātes vai uzlabotu reģiona apkārtējo vidi, gaidīsim uz e-pastu: info@pierigaspartneriba.lv ar norādi “ieteikumi stratēģijai”. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar biedrību, zvanot uz tālr. nr. 28644888.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.