Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija noteikt biedrības stratēģijas esošās un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā — Babītes, Mārupes un Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem ieguvumiem.

Lejupielādēt pētījumu

Visi jaunumi

Top