Biedrība „Pierīgas Partnerība” saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi

Biedrība „Pierīgas Partnerība” saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi

Biedrība „Pierīgas Partnerība” saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai – brīvprātīgo atbalstam līdz 2027.gada 31.decembrim partnerorganizācijas lomai. Biedrība varēs gan brīvprātīgos jauniešus uzņemt, nodrošinot darba vietu, gan arī koordinēt brīvprātīgā darba projektus.

Mēs gribam paplašināt mūsu darbību un aktivitātes jomās, kas piesaistītu jauniešus un paaugstinātu viņu ieinteresētību. Mēs ne tikai vēlamies paplašināt iespējas jauniešiem, bet arī informēt viņus par jau esošām iespējām, ko piedāvājam,” tā stāsta biedrības „Pierīgas Partnerība” valdes locekle, administratīvā vadītāja Jolanta Ivanova. 

Biedrība „Pierīgas Partnerība” ir īstenojusi dažādus projektus, kur mērķauditorija ir jaunieši, piemēram, projekts „Local Action Youth” (Erasmus+ programmas ietvaros), „Jaunietis mūsu novadam” (Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas), „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojums/ informācijas punkts” (JSPA, programmas “Erasmus +” atbalsta organizācija) un citi. Biedrības pamatmērķi darbā ar jaunatni ir atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai. Sniegt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. Veicināt pilsonisko aktivitāti, domājot par iespēju kā jauniešiem jēgpilni pavadīt brīvo laiku un  nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Eiropas Solidaritātes korpuss ir Eiropas Savienības finansēšanas programma, kas jauniešiem piedāvā iespēju veikt brīvprātīgo darbu un īstenot pašiem savus solidaritātes projektus, kas sniedz labumu kopienām visā Eiropā. Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme apliecina, ka organizācija, kas piedalās korpusā, spēj nodrošināt jauniešiem nepieciešamos apstākļus, lai viņi varētu piedalīties solidaritātes darbībās.

Plašāka informācija par “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi ŠEIT.

#eiropassolidaritateskorpuss

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.