Nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"

Nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"

Mērķi: Veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, mazināt bezdarbu novada teritorijā atbilstoši Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2030.gadam un Olaines novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam; veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību; veicināt sadarbību starp valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Olaines novadā; veicināt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu, zinātniskās pētniecības projektu kvalitātes paaugstināšanu; veicināt Olaines vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu un biznesa ideju kluba darbību; atbalstīt Olaines novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības garu un veicināt uzņēmējdarbības prasmes.

Adrese: Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 33
Kontaktpersona: Edīte Alksne
Tālrunis: +371 29417886
E-pasts: onuac@olaine.lv
Facebook lapa: www.facebook.com/olainesnovadauznemejdarbibasatbalstacentrs

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.