"Pārolaines attīstībai"

"Pārolaines attīstībai"

Mērķi: izstrādāt un realizēt stratēģiju/iekšējās kārtības noteikumus vai citus dokumentus Pārolaines ciema apsaimniekošanai un attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Olaines novada teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Pārolaines ciemā un Olaines novadā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Olaines novada attīstību, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus; veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu; veicināt sadarbību un integrāciju starp dažādām sabiedrības, kopienu grupām; iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus; harmoniskas ģimenes tradīciju kopšana un popularizēšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts, pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm, Olaines novada kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, novada kultūras tradīciju apzināšana, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana, vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un saglabāšana, aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai.

Adrese: Olaines nov., Olaines pag., Pārolaine, Indrānu iela 5
Kontaktpersona: Krūmiņš Andris
Tālrunis: +371 22337771
E-pasts: inese.apine@gmail.com

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.