Uzsākts projekts "Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos"

Uzsākts projekts "Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos"

2011. gada 22. jūnijā ir sākta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 "Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos" realizācija.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros.

Projektu līdzfinansē EZF, LEADER.
Projekta atbalsta intensitāte ir 75% no kopējām atbalstāmām izmaksām.
Projekta atbalstāmo izmaksu kopējā summa: 140 000,00 LVL.
Projekta īstenošanas laiks: līdz 2012. gada 7. augustam.

Projekta atbalsta saņēmējs: Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Projekta realizācija deleģēta Babītes novada pašvaldības iestādei „Babītes sporta komplekss”, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Projekta vadītāja: Sanita Deksne, IK „SĀNĪTĀS ARX”, reģ.apl.Nr.40002146641

Visā Pierīgas partnerības darbības teritorijā īstenojamās stratēģijas galvenā joma ir dzīves kvalitātes uzlabošana. Aktuāla problēma ir bērnu un jauniešu, tai skaitā bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu, brīvā laika veselīgas nodarbinātības nodrošināšana. Ierīkojot āra profesionālu futbola sporta laukumu, viens no galvenajiem darbības veidiem būs jauno futbolistu sagatavošana un apmācība, dažādu līmeņu sporta organizēšanai.

Projekta realizācijas rezultātā tiks atrisināta izvirzītā galvenā problēma – izveidota labiekārtota dzīves vide mājokļa tuvākajā apkārtnē un droša, plašai sabiedrības daļai pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta.

Projekta specifiskais mērķis ir līdz 2012. gada 7. augustam izbūvēt un izveidot āra profesionālā futbola sporta laukuma segumu 6868 kvadrātmetru āra futbola laukumam Babītes novada Piņķos, Rīgas ielā 1c, nodrošinot sporta aktivitāšu vietu, kam jābūt jaunai brīvā laika āra sporta aktivitāšu vietai bērniem un jauniešiem, kuri sagatavoti profesionālajai futbola karjerai, bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu aktīvās atpūtas vietai, palīdzībai aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopējai pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

Paredzamais projekta realizācijas rezultātu ieguvums vietējiem iedzīvotājiem būs daudzpusīgs:

 • labiekārtota dzīves vide mājokļa tuvākajā apkārtnē;
 • droša, plašai sabiedrības daļai pieejama dažāda brīvā laika pavadīšanas vieta ārpus telpām;
 • veselīgas dzīvesveida pilnveidošanas vieta izveidotajā infrastruktūrā;
 • jaunas darba vietas;
 • bērniem un jauniešiem sevis realizācijas iespēja kā nākamajiem profesionālajiem sportistiem, izmantojot brīvo laiku treneru, konsultantu un skolotāju vadītajās nodarbībās uz profesionālā sporta laukuma;
 • jauno futbolistu sagatavošana un apmācība;
 • dažādu līmeņu sporta sacensību organizēšana, ko pārsvarā izmantotu Pierīgas partnerības iedzīvotāji un to viesi;
 • bērnu namu un speciālo skolu audzēkņu brīvā laika veselīgas nodarbinātības nodrošināšana;
 • radīta vēl viena iespēja aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus;
 • vieta, kur organizēt kopējus pasākumus partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku Pierīgas partnerības iedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju vienotību un izpratni vienam par otru;
 • jaunu uzņēmumu dibināšanas priekšnoteikumu nodrošināšana, jo, izprotot kopējās intereses un vajadzības, tiek rasti risinājumi izvirzītā mērķa sasniegšanai - kā zināms, prioritāri izpratne rodas kopējā veselīgas atpūtas vietā un pasākumā;
 • dzīves kvalitātes uzlabošana Lielupes baseina, Pierīgas partnerības teritorijas, Babītes novada vietējiem iedzīvotājiem.

Sagatavoja: Sanita Deksne, projektu vadītāja

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.