Olainē top īpaša vieta jauniešiem - “Popkorna skvērs”

Olainē top īpaša vieta jauniešiem - “Popkorna skvērs”

Olaines novada pašvaldība īsteno projektu „Popkorna skvēra labiekārtošana” ar mērķi veicināt novada jauniešu aktivitāti lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, izveidojot un labiekārtojot skvēru pie esošā Jauniešu centra.

Projekta laikā tiks iegādāti soliņi, šūpuļtīkli, brīvdabas galda teniss, grāmatu maiņas punkts un izbūvēta neliela skatuve. Šie elementi nodrošinās iespēju jauniešiem sakārtotā vidē pavadīt brīvo laiku, socializēties un piedalīties Jauniešu centra un citu aktīvistu rīkotajos pasākumos. Skatuve tiks veidota tā, lai ārpus pasākumiem tā kalpotu kā satikšanās vieta.

Projekta pieteikums (projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000004) sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.