Īstenots projekts "Pildvafeļu "FishKa Food" tirdzniecība izbraukuma vietā un internetā"

Īstenots projekts "Pildvafeļu "FishKa Food" tirdzniecība izbraukuma vietā un internetā"

Projekta īstenotājs: SIA “GTC Baltics”
Projekta nosaukums: Pildvafeļu "FishKa Food" tirdzniecība izbraukuma vietā un internetā
Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000015
Publiskais finansējums: 13975.39 EUR (kopējā summa: 19952.04 EUR)
Īstenošanas vieta: Mārupītes gatve 4A, Mārupe, Mārupes novads
Projekta mērķis: atsākt aktīvu SIA “GTC Baltics” saimniecisko darbību, veicinot jauna produkta – pildvafeļu - ražošanu un tirdzniecību. Uzņēmums piedāvā Latvijā jaunu un oriģinālu ātrās ēdināšanas produktu - siltas pildītas sāļās un saldās vafeles īpašā - zivs formā. Patērētājiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties dažāda veida pildījumus. Vafeles tiek realizētas uzņēmuma internetveikalā ar piegādi klientam un izbraukumu tirdzniecībā. Projektā iegādātas kantainās cepšanas iekārtas, dispenseri un izstrādāta www mājas lapa un programmnodrošinājums, iegādāta zivs formas cepšanas iekārtas, tirdzniecības teltis un galdi, ģenerators, marmīti.

Projekts “Pildvafeļu "FishKa Food" tirdzniecība izbraukuma vietā un internetā ” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk par SIA “GTC Baltics” meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.