Īstenots projekts "Jauna pakalpojuma radīšana veikborda un aktīvās atpūtas pakalpojumu parkā "Mārupe Wake Park""

Īstenots projekts "Jauna pakalpojuma radīšana veikborda un aktīvās atpūtas pakalpojumu parkā "Mārupe Wake Park""

Projekta īstenotājs: SIA “Beng”
Projekta nosaukums: Jauna pakalpojuma radīšana veikborda un aktīvās atpūtas pakalpojumu parkā "Mārupe Wake Park"
Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2101-000010
Publiskais finansējums: 14 0000 EUR (kopējā summa: 20 000 EUR)
Īstenošanas vieta: Pierīga, Mārupes novads
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu veikborda un aktīvās atpūtas parkā “Mārupe Wake Park”, lai paplašinātu un dažādotu saimniecisko darbību, ilgtermiņā pakāpeniski attīstot daudzpusīgu sporta un aktīvās atpūtas kompleksu Mārupes novadā. Projekta ietvaros tiks radīts jauns, inovatīvs pakalpojums - piepūšamo ūdens atrakciju parks, kāds līdz šim nav bijis pieejams visā biedrības "Pierīgas partnerība" teritorijā un, paredzētajā apjomā un izpildījumā, pat visā valsts mērogā. Būtiskākā projektā paredzētā piepūšamo atrakciju ūdens parka novitāte ir tā uzbūve, kas paredz vairāk kā 1000 kv.m. lielu, taisnstūrveida noslēgtu sistēmu, veidojot vienotu kopumu no dažādas sarežģītības un grūtības pakāpes elementiem, kā sava veida ūdensatrakciju "pilsētu".

Projekts “Jauna pakalpojuma radīšana veikborda un aktīvās atpūtas pakalpojumu parkā "Mārupe Wake Park"” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk par SIA “Beng” meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.