Īstenots projekts: "Ilgtspējīgas saimniekošanas principiem atbilstošu dārzkopības pakalpojumu nodrošināšana"

Īstenots projekts: "Ilgtspējīgas saimniekošanas principiem atbilstošu dārzkopības pakalpojumu nodrošināšana"

Projekta īstenotājs: Anita Jansone

Projekta nosaukums: Ilgtspējīgas saimniekošanas principiem atbilstošu dārzkopības pakalpojumu nodrošināšana

Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2103-000004

Publiskais finansējums: 4420.83 EUR (kopējā summa: 6315.47 EUR)

Īstenošanas vieta: "Mierkalni," Klīves, Babītes pagasts

Projekta mērķis: Radīt sev darba vietu ar mūsdienām atbilstošu darba aprīkojumu, iegādājoties nepieciešamo tehniku un aprīkojumu un ierīkojot novietni to uzglabāšanai, lai VRG teritoriā (Babītes, Olaines un Mārupes novados) sniegtu kvalitatīvus dārza plānošanas, ierīkošanas un kopšanas pakalpojumus un paaugstinātu darba produktivitāti salīdzinot ar šobrīd īpašumā esošo mehānisko darbarīku izmantošanu. Vienlaikus izveidot dārza atkritumu kompostēšanai piemērotus konteinerus, lai, pielietojot bioloģiskās aprites saimniekošanas principus dārza atkritumu apsaimniekošanā, atkritumus pārstrādātu kompostā un iegūto gatavo kompostu izmantotu augsnes auglības paaugstināšanai klientu dārzos par papildus samaksu un tādējādi veicinātu produktīvu vietējo resursu izmantošanu. Izstrādāt savai uzņēmējdarbībai atbilstosu logo un izvietot to uz darba apģērba, instrumentiem, aprīkojuma u.c., tādejādi veicinot savu atpazīstamību un radot pievilcīgu publisko tēlu.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.