Apstiprināts projekts "Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā"

Apstiprināts projekts "Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā"

Projekta “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” mērķis ir labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu, pavadot laiku, aktīvi, veselīgi un droši. Parka teritorijā ir pieejamas dažādas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes, tāpēc ir nepieciešama publiskās ēkas izveide, kas nodrošinātu parkā pieejamo aktivitāšu informatīvā un tehniskā atbalsta pieejamību. Publiskā ēka tiks izveidota 2018. gadā, nodrošinot būtisku pienesumu aktīvās atpūtas parka aktivitāšu pilnveidošanai. Publiskās ēkas izveide dos iespēju sarīkot vairāk sporta turnīrus un sacensības. Ēkas uzturēšanu nodrošinās kluba biedri un sportisti brīvprātīgā darba veidā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts tiks īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publisko finansējumu 45 000 EUR apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Projekta vadītājs un atbildīgais par tā īstenošanu ir biedrības "Mārupes BMX klubs" valdes priekšsēdētājs Guntis Ruskis, juridiskos jautājumus izskata kluba biedrs Māris Liberts.

Teitorijas sakopšanu, uzturēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu veic biedrība "Mārupes BMX klubs" no piesaistītajiem līdzekļiem un brīvprātīgā darba veidā sadarbībā ar Mārupes novada Domi.

Projekta pabeigšanas fāzē tiks rīkota svinīga atklāšana, uz kuru tiks aicināti “Pierīgas partnerības” teritorijas novadu iedzīvotāji, atbalstītāji un citi interesenti.

Vairāk informācijas par projektu “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” un projekta īstenotājiem www.bmxmarupe.lv. Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.