Iznācis jūnija Babītes Ziņu numurs

Jaunajā “Babītes Ziņu” izdevumā lasi arī par biedrībā “Pierīgas partnerība” iesniegtajiem, apstiprinātajiem projektiem:

1) projekts “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek.īp. “Loki”” (17-04-AL04-A019.2205-000006) iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības Latvijas lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 3. kārtā;

2) projekts “Dabas takas izveide pie Babītes ezera” (17-04-AL04-A019.2204-000001) iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības Latvijas lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. kārtā.

Lasi, uzzini un iedvesmojies!

Babītes Ziņas, 2017. gada 20. jūnijs, nr.86

www.babite.lv

Visi jaunumi

Top