Aizvadīts projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” noslēguma pasākums – laivu brauciens “Iekustini Lielupi!”

Aizvadīts projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” noslēguma pasākums – laivu brauciens “Iekustini Lielupi!”

Izmēģina projekta laikā aprīkotu Lielupes ūdenstūrisma maršrutu, kura izveidošanas mērķis ir iekustināt Lielupes rāmos ūdeņus, lai veicinātu tā aerāciju, jeb bagātināšanu ar skābekli.

19. jūnijā, īsi pirms vasaras saulgriežiem, biedrība Lauku partnerība “Lielupe” aicināja projekta partnerus un interesentus uz Lielupes ūdens tūrisma maršruta atklāšanas pasākumu, kura ietvaros, dodoties kopīgā laivu braucienā un piestājot izveidotajos tūrisma pakalpojumu objektos bija iespēja iepazīties ar Lielupes piekrastes dažādību.
Laivotāji pieredzējuša gida pavadībā veica ceļu no Bauskas pilsētas līdz Mežotnes pilskalnam, piestājot projekta laikā izveidotajās piestātnēs. Katrā pieturvietā ceļotājus laipni uzņēma teritorijas saimnieki un iepazīstināja ar savu tūrisma piedāvājumu.

Leader sadarbības projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006), kas īstenots Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros, ir izveidots jauns tūrisma maršruts pa Lielupes upi ar mērķi sekmēt jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu Lielupes piekrastē, veicināt uzņēmējdarbību un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbību.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.