EXIT RĪGA interaktīvā tūrisma karte

Iepazīsties ar tūrisma piedāvājumu Pierīgā, izmantojot EXIT RĪGA
INTERAKTĪVO TŪRISMA KARTI.

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Visi jaunumi

Top