VIDEO: Mārupes un Olaines novadā darbojas NVO info punkts

VIDEO: Mārupes un Olaines novadā darbojas NVO info punkts

Lai sekmētu pilsoniskas un aktīvas sabiedrības attīstību, biedrības “Pierīgas Partnerība” paspārnē ir izveidots NVO Info punkts, tas jau no 2017. gada sniedz atbalstu esošajām un topošajām nevalstiskajām organizācijām Mārupes un Olaines novadā.

Mums kā biedrībai ir ļoti svarīgi, lai mūsu teritorijā esošās organizācijas saņemtu atbalstu, spētu augt, attīstīties, tādejādi varētu aizstāvēt intereses, īstenot aktivitātes. NVO Info punkts ir atbalsta un iedvesmas avots, kas veicina nevalstisko organizāciju darbību un palīdz cilvēkiem realizēt savas idejas un iniciatīvas sabiedrības labā. Kopā veidojot tādu sabiedrību, kurā vēlamies būt tās daļa,” tā stāsta biedrības “Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja, valdes locekle Maija Bebre.

Video sižets par NVO info punktu pieejams šeit: https://ej.uz/NVO_video

NVO info punkts ir vērtīgs resurss: tas sniedz svarīgu atbalstu un palīdzību Mārupes un Olaines nevalstiskajām organizācijām dažādos jautājumos, kas saistīti ar to dibināšanu, attīstību un darbību. Tas veicina pilsonisko līdzdalību un iedzīvotāju aktīvo iesaisti sabiedriskajā darbībā.

Tāpat NVO info punkts aicina iesaistīties tematiskajās darba grupās, kur regulāri pārrunā nozares aktualitātes, sekmējot savstarpējo sadarbību un veicinot informācijas apmaiņu. Šobrīd var pieteikties šādām tematiskajām darba grupām: apkaimes, kopienas (darba grupas vadītāja Ilze Bērziņa), sabiedriskās aktivitātes – izglītība, jaunieši, sports, kultūra) (darba grupas vadītājs Guntis Ruskis), vides jautājumi (darba grupas vadītāja Irina Millere). Grupas regulāri tiekas, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un vienotos par turpmāko problēmjautājumu risināšanu, tādēļ ikviens viedoklis ir svarīgs. Ja ir vēlme pieteikties kādā no darba grupām, vai ir jautājumi, aicinām sazināties: info@pierigaspartneriba.lv.

Iepazīsties ar NVO info punkta aktivitātēm: https://ej.uz/NVO-info-buklets

NVO info punkta aktivitātes tiek īstenotas projektā "Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai". Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvieno pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.