Uzsākta projekta "Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā" īstenošana

Uzsākta projekta "Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā" īstenošana

Olaines novada senioru biedrība "Liepas" uzsākusi projekta "Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā" īstenošanu.

Biedrības telpās būs pieejamas keramikas un aušanas darbnīcas ar aprīkojumu – keramikas apdedzināšanas krāsni, elektrisko podnieka virpu un stellēm. Interesenti varēs radoši pavadīt savu brīvo laiku.

Projekts tiek īstenots ar mērķi estētiskās, funkcionālās un labiekārtotās telpās sniegt daudzpusīgas radošās pašpilnveides iespējas senioriem, bērniem un citiem, īpaši akcentējot latviešu tradicionālajā kultūrā balstītu mākslu un amatniecību.

Olaines novada senioru biedrībā "Liepas" darbojas amata meistari, kuri sniegs savu ieguldījumu Amatniecības un mākslas centra darbībā.

Projekta mērķgrupa ir Olaines iedzīvotāji un citi interesenti dažādās vecuma grupās, kuri vēlēsies izmantot iespēju Amatniecības un mākslas centrā kopīgi darboties radošā vidē un attīstīt savstarpējās saskarsmes spējas. Projekta īstenošana ļaus paplašināt biedrības darbību un pasākumos un nodarbībās iesaistīt vairāk iedzīvotāju.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 10 529,93 eiro, publiskais finansējums – 9 476,94 eiro.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu biedrības "Pierīgas partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansē- jumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par biedrības "Pierīgas partnerība" darbību un atbalsta saņemšanas nosacījumiem – mājaslapā un sociālajos portālos.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.