Seminārā "Networking Works!" biedrības pārstāvji strādā pie sadarbības projektiem

Seminārā "Networking Works!" biedrības pārstāvji strādā pie sadarbības projektiem

No 2017. gada 12. līdz 14. septembrim Viļņā norisinājās vietējās rīcības grupu sadarbības konference "Networking Works!", kurā piedalījās arī biedrības "Pierīgas partnerība" pārstāves. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīt vietējos īstenotos projektus, kā arī strādāt pie sadarbības idejām tādās tēmās kā vietējie resursi un uzņēmējdarbība, sociālā iekļaušana, tūrisms un mantojums u.c. Vērtīgas bija arī neformālās tikšanās un nākotnes projektu plānošana ar topošajiem sadarbības projektiem. Šajā pasākumā tika attīstīta ideja par uzņēmējdarbības stiprināšanas projekta iesniegšanu, kā arī pārrunāta jau apstiprinātā projekta "LOCAL ACTION YOUTH" par jauniešu iesaisti teritorijas attīstībā norise.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no 13 valstīm: Austrijas, Beļģijas, Igaunijas, Gruzijas, Apvienotās Karalistes, Latvijas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Somijas, Zviedrijas, Ungārijas un Lietuvas. Pasākumu organizēja Lietuvas Lauku tīkls sadarbībā ar vietējām rīcības grupām un LEADER metodoloģijas centru.

Prezentācijas no pasākuma un sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.kaimotinklas.lt/lt/temos/leader-bendradarbiavimas.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.