Notikusi biedrības kopsapulce 2017. gadam

Notikusi biedrības kopsapulce 2017. gadam

Iepazīt vienam otru, LEADER projektus, pārrunāt 2016. gada notikumus un plānot turpmāko — šiem un vēl dažādiem citiem uzdevumiem 2017. gada 29. martā tikās biedrības "Pierīgas partnerība" biedri un citi interesenti. Kopsapulce notika Brīvās Māras skolas telpās, kas ir viens no iepriekšējā perioda LEADER projektiem.

Kopsapulcē tika apskatīti pagājušā gada un šī gada notikumi un sasniegumi, tostarp noslēgta 1. projektu iesniegšanas kārta, šogad izsludinātas 2. un 3. kārta uzņēmējdarbības, sabiedriskā labuma un stratēģiskajiem projektiem. Biedrība darbojusies arī plašākai teritorijas attīstībai — uzsākts apmācību cikls mājražotājiem (nākamās apmācības par produktu fotografēšanu jau 25. aprīlī Olainē), uzsākts darbs pie starptautiska tūrisma veicināšanas projekta u.c. Apstiprināts 2016. gada pārskats.

Kopsapulcei savu pieteikumu iesnieguši un par biedriem apstiprināti arī jauni aktīvie ieinteresētie iedzīvotāji — z/s Cērpas no Olaines novada un Raimonds Briedis no Babītes novada. Biedri lēmuši arī par jaunas Padomes ievēlēšanu — biedrības Padomē, kas pieņem gala lēmumus par projektu apstiprināšanu, kā arī strādā pie citiem teritorijas attīstības pārstāvjiem, jābūt pārstāvjiem no visu trīs novadu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, tostarp pēc noteikumiem jābūt lauksaimniecības uzņēmuma, lauku sieviešu un jauniešu viedokļu pārstāvniecībai. Par jauno Padomi ievēlēti:

1) Babītes novada pašvaldība; biedrība Rīgas jāšanas sporta klubs "SPORT DE LUX"; SIA "Lāči";

2) Olaines novada pašvaldība; biedrība "Māk-onis" (jauniešu organizācija); SIA "KART GROUP";

3) Mārupes novada pašvaldība; SIA "AV Apsaimniekotājs"; biedrība "Mārupes uzņēmēji".

Apsveicam jaunos un jau esošos biedrus un novēlam turpmāku aktīvu darbu teritorijas attīstībai!

Kopsapulce bija arī brīnišķīga iespēja iepazīt jau īstenotos LEADER projektus un to pienesumu vietējai teritorijai. No iepriekšējā perioda pieredzē dalījās biedrība "Māruguns", kas ar ELFLA atbalstu izveidojusi telpas un turpina organizēt kultūras, izaugsmes un izglītības pasākumus ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Centra un skolas pārliecība ir "kopā mācīties dzīvot citādi, atrodot savu patieso ceļu, augot meistarībā, daloties pieredzē ar citiem, iedvesmojot un palīdzot viens otram". Otrs pieredzes stāsts bija jau šajā periodā — 2014.—2020.g. plānošanas perioda 1. kārtā īstenots projekts, kurā tiks izveidots un attīstīts uzņēmums "Dabas gardumi ar odziņu". Viena no stratēģijā atbalstāmajām nozarēm ir mājražošana, un ar šo atbalstu Mārupes novada uzņēmējs veiksmīgi uzsācis aktīvu darbību pie dažādu produktu, kā augļu, ogu pulveri, trifeles, salmiņi, gatavošanas un izplatīšanas.

Sapulces noslēgumā biedri kopīgi "gatavoja" turpmāko attīstību, ģenerējot idejas tādās jomās kā jauniešu iesaiste teritorijas attīstībā, tūrisma veicināšana un atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai. Katrs ar savu pieredzi, idejām un resursiem un visi kopā spējam veidot šo teritoriju un turpināt attīstīt! Ja arī Tu vēlies kļūt par "Pierīgas partnerības" biedru vai iesaistīties mūsu aktivitātēs, sazinies ar mums un seko līdzi informācijai!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.