Projektu iesniegšanas 8.kārta 17.01.2019 - 17.02.2019.

Projektu iesniegšanas 8.kārta 17.01.2019 - 17.02.2019.

Vai vēlies attīstīt uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās?

Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

1.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” — 100 000,00 EUR

1.2.rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 92 560,42 EUR;

1.3.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 100 000,00 EUR

Vēršam uzmanību, ka nav atbalstāma mobilās tehnikas iegāde un jaunas tūrisma mītnes būvniecība ir atbalstāma, ja tā papildina esošo tūrisma darbību.

Nepieciešamie dokumenti, SVVA stratēģija un noteikumi šeit. Projektu veidlapas šeit.

Ar 8 kārtas sludinājumu var iepazīties šeit

Iepazīties ar LEADER programmas nosacījumiem var arī veidotajos vebināros:

Pirms projektu kārtas biedrība rīkos LEADER projektu iesniegumu sagatavošanas darbnīcas.

Izplāno ideju, nāc uz bezmaksas konsultācijām par projektu īstenošanu Jaunmārupē (Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe), iepazīsties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, noteikumiem un iesniedz projektu no 29. aprīļa līdz 29. maijam!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.