Pieejams ieraksts no vebināra par LEADER aktualitātēm

Lai informētu visus interesentus par LEADER atbalsta saņemšanas nosacījumiem, Lauku atbalsta dienests šā gada 14.decembrī organizēja vebināru. Tajā tika pārrunāti jautājumi par pieejamo finansējumu, aktivitātēm, ko var īstenot ar LEADER atbalstu, kā arī pieteikšanās kārtību. Vebinārs tika organizēts tiešsaistē, tā ierakstu var noskatīties LAD mājaslapā un YouTube kontā.

Visi jaunumi

Top