Olaines novada iedzīvotāju sarunu pasākuma “Ideju skrejceļš” darba grupu rezultāti

Olaines novada iedzīvotāju sarunu pasākuma “Ideju skrejceļš” darba grupu rezultāti

19.maijā Jāņupē sadarbībā ar biedrību “Jāņupes iedzīvotāji” tika organizēts sarunu pasākums “Ideju skrejceļš”, kura mērķis iedzīvotājiem kopā ar nozares ekspertiem diskutēt par novada aktuālajiem jautājumiem. Pasākuma ietvaros notika diskusijas par sekojošām tēmām:

 • Kā savsatrpēji sadarboties, apzinoties ciema resursus? Diskusijas vadītāja biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" pārstāve Ieva Avetisjana.
 • Kā nenoslīkt atkritumos? Diskusijas vadītāja Agita Pusvilka biedrība “Zaļā Brīvība”. Pasākumā piedalīsies AS “Olaines ūdens un siltums” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Sandris Raitums
 • Salabot vai izmest ārā? Diskusija par prasmēm kopienā un kā ar tām dalīties. Biedrība “Repair Cafe Rīga” pārstāvji dalījās pieredzē par remontdarbnīcas kafejnīcas “Repair Cafe” darbības

Pasākuma ietvaros notika biedrības “Partnerības “Daugavkrasts” interaktīva pasākuma dalībnieku  iesaiste par līdzdalības jautājumiem un SIA “Rāmavas muižas kultūrtelpa” jaunās paaudzes iesaiste novada attīstības jautājumu risināšanā.

Ievas Avetisjanas darba grupā par ciema resursiem un vajadzībām tika sastādīts Jāņupes ciema SVID analīze, lai apzinātos esošo situāciju  un noteiktu turpmākās rīcības. Jāņupes spēks ir dabas un cilvēku resursi, bet trūkst publiskās infrastruktūras - bērnudārza, skolas, estrādes, tirdzniecības vietas ,kopienu satikšanās vietas un stukturēta komunikācija starp ciemiem (DKS).  Ciema iespējas ir veidot sabiedriskās ēkas pasākumu rīkošanai, sakopt apkārtējo vidi un attīstīt iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā un savsatrpējo komunikāciju.  Ciema attīstībai traucē vandālisms, nesakopta infrastuktūra (atkritumi, bedraini ceļi), kā arī ierobežotas mobilitātes iespējas ar Rīgu. Jāņupes vajadzības šodien ir infrastuktūra un zināšanas atkritumu šķirošanā, pakomāts un iedzīvotāju satikšanās vietas izveide.  Darba grupas rezultāti pieejami šeit.

Aicinām arī citu ciemu pārstāvjus, izmantot pievienoto metodiku, apzinot sava ciema resursus un vajadzības, kuras var atrisināt sadarbībā ar novada pašvaldību vai biedrību “Pierīgas partnerība” LEADER programmas ietvaros.

Darba grupas rezultāti par aktritumu šķirošanu Olaines novadā un Jāņupē  pieejami šeit Dalībnieki diskutēja par atkritumu šķirošanas motivāciju un piemērotāko atkritumu izvešanas sistēmu, kā arī AS “Olaines ūdens un siltums” skaidroja par esošo situāciju.

 • Bioloģiski noārdāmiem atkritumiem uzstādīt bio konteineri, vai privātmājās var veidot kompostu, kas samazina atkritumu daudzumu un  izmaksas.
 • Ierosinājums veidot lietu bibliotēku, taču tā īstenošanai ir nepieciešamasavstarpējā komunikācija -  vieta/ telpa un cilvēkresursi tās apkalpošanai.
 • iedzīvotājiem nav zināšanas par šķirošanas principiem, piemēram  ka konteineros, kuri nav labdarības, bet tekstila šķirošanas, var ievietot arī jebkādu nolietu tekstilu.
 • Atkritumu šķirošanu mājās var veicināt: kaimiņi,kurš iedvesmo šķirot;  infrastruktūras pieejamība, sods par nešķirošan -kam nav miskastes, pašvaldības policijas datu apstrāde par noslēgtajiem līgumiem dārzkopības teritorijās, pienākums slēgt līgumu par atkritumu izvešanu, veikt video novērošanas kameras, beziepakopjuma veikali, pārtikas skapis, lietu apmaiņa u.c.
 • Informāciju par kampaņām (piem., lielgabarīta atkritumu izvešanu) izvietot laikrakstā, nodot ziņu apkaimju grupām.Atkritumu apsaimniekošanas kompānijām jāinformē par atkritumu apsaimniekošanu.
 • Atkritumu izvešanas sistēma, pieejami stikla un tekstila komteineri, atkritumu laukumi ērti sasniedzami, ielu biedrības uzstāda atkritumu šķirošanas konteinerus. Izveidot akciju par labu šķirošanu - pašvaldība dod bonusu kopienai (piemēram, koncertu, kādu labiekārtošanu v.tml.), organizēt “krāmu” apmaiņu.

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanu Jāņupē, nepieciešama kopēju konteineru un šķirošanas laukumu izveide, efektīva infrastruktūra un veikt iedzīvotāju izglītojošas kampaņas. Tāpat svarīga ir iedzīvotāju iesaiste un apziņa par šķirošanas nozīmīgumu.

Darba grupas rezultāti par kopienas prasmēm pieejami šeit Repair Cafe darbības pricips ir tāds, ka meistars brīvprātīgi palīdz cilvēkam  salabot salauzto lietu, tādejādi cilvēks iegūst gan jaunas prasmes, gan ietaupa līdzekļus. Diskusijas mērķis bija veicināt pasākuma dalībniekus dalīties ar idejām kādas sabiedriskās aktivitātes nepieciešamas un kā iedzīvotāji var iesaistīties sabiedrisko aktvitāšu nodrošināšanā.

 • Veidot aktivitātes mērķgrupām - jauniešiem radošais centrs,kur apgūt jaunas prasmes, jaunajām māmiņām  grupa kopīgām pastaigām, sarunām.
 • Veicināt pieaugušo neformālās izglītības iespējas, grāmatvedības prasmes, kūku cepšana, dārza plānošana, angļu valodas prasmes - sarunu kluba izveidec
 • Nodrošināt sporta aktivitātes - volejbola skola, treniņu iespējas.
 • Apgūt praktiskās zināšanas, metināšana, lodēšana,šūšanu, apgūt fiziku zināšanas, prasmes dizainā, ploterēšanā, kas būtu arī par pamatu Repair Cafe principa ieviešanai Olaines novadā.
 • Nepieciešama infrastuktūra, kurā veidot aktivitātes, labiekārtotas telpas, iekārtas,  nodarbību organizēšanai un cilvēku pulcēšanai.  Apkaimes līderi vai jaunieši, kas īsteno aktivitātes un nodrošina kopienu mājas darbību.
 • Informatīvs atbalsts no pašvaldības par aktivitātēm: informācijas izplatīšana, atbalsts un iesaiste aktivitātēs, ja nepieciešams.Olaines Pieaugušo izglītības centra un Olaines NVO apvienības atbalsts kopienu aktivitāšu īstenošanai.

SIA Rāmavas muižas kultūrtelpa nodrošināja darbnīcu bērniem, kura ietvaros varēji interaktīvā veidā apgūt jaunas prasmes un pārrunāt par bērnu interesēm un idejām, ko vajadzētu ieviest novadā,piemēram, sajūtu taku, Tarzāna parku. Iecienīta vieta bērniem ir Jāņupes karjers. Darba grupas rezultāti pieejami šeit

Biedrības “Partnerības “Daugavkrasts” pārstāve Ilva Smiltāne aicināja pasākuma dalībniekus dalīties, kas motivē viņu iesaistīties sabiedriskās aktivitātes. Video no pasākuma pieejams šeit.

Vēlamies pateikties pasākuma dalībniekiem par izteiktajā idejām, tās tiek nodotas gan biedrībai “Jāņupes iedzīvotāji” apkaimes aktivitāšu plānošanai, gan arī Olaines novada pašvaldībai darba plānojot konkrētus investīciju projektus un sadarbojoties ar novada iedzīvotājiem un kopienu biedrībām. Ja esi aktīvs Olaines novada iedzīvotājs un tev ir ideja, kuru vēlies īstenot , aicinām sazināties ar biedrību "Pierīgas partnerība", rakstot uz info@pierigaspartneriba.lv un atradīsim risinājumu.

Sarunu pasākumu organizēja biedrības “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts” sadarbības projektā „Kaimiņu kopienu kopspēks” (Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58). Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.