29. un 30. jūnijā kopienu forums “KOPIENU PERSILĀDE 2022”

29. un 30. jūnijā kopienu forums “KOPIENU PERSILĀDE 2022”

Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forums “KOPIENU PERSILĀDE 2022” notiek ar mērķi kopīgi rast svaigus risinājumus kopienu līdzdalībai un viedai lauku attīstībai, pievienojot pozitīvas pārmaiņas un savienojot dažādas iesaistītās puses. Persilādē pulcējas gan kopienas, gan viedie ciemi un aktīvās nevaldības organizācijas, kā arī pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiķi un kopienu attīstības profesionāļi un entuziasti, lai kopā pārrunātu viegli vircotas līdzdalības metodes, kopienu labās prakses, spēcinātu kapacitāti un gūtu smeķīgu iedvesmu tālākajam darbam.

Dalībniekus ciemos gaida Jaunlutriņu pagastā Saldus novadā, bet Latvijas Lauku forums ir radījis iespēju daļā no sarunām pievienoties arī tiešsaistē! Tos, kuriem nav iespējas mums pievienoties klātienē, aicinām skatīties “KOPIENU PERSILĀDE 2022” tiešraidi Latvijas Lauku foruma FaceBook kontā vai pievienojoties sarunām Zoom platformā zemāk norādītajās saitēs.

29. jūnijs
plkst. 11:00
Atklāšana. Kopienas – spēcīgas lauku garšas veicinātājas [tiešsaistē SAITE] Garšīga saruna par kopienām nozīmīgām lauku attīstības aktualitātēm Latvijā un iedzīvotāju līdzdalības nozīmību šīs vasaras garšas buķetei.

  • Anita Seļicka, biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore
  • Raivis Zīrups, Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras jomā
  • Ilze Kļava, Viedā ciema 2021 Jaunmuiža pārstāve, biedrība “Jaunlutriņu attīstības biedrība”
  • Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Lauku attīstības jautājumos
  • Inga Kuple, 12. Skautu un gaidu vienības vadītāja Tukumā
  • Dina Bite, asoc. prof. Latvijas lauksaimniecības universitāte

Paralēlas tematiskās sesijas efektīvai kopienu vajadzību īstenošanai

plkst. 14:00 Efektīva iedzīvotāju klātbūtne lēmumu pieņemšanā novadā - iedzīvotāju padomes. [tiešsaistē SAITE] Esošās prakses ar iedzīvotāju padomju darbu no Talsu un Rēzeknes novadiem un iedzīvotāju padomēm. Igaunijas pieredze ciemu padomju darbībā. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par esošo situāciju. Diskusija, jautājumi un atbildes par tālāko rīcību kopā ar valsts pārvaldes, pašvaldību un iedzīvotāju pārstāvjiem.

plkst. 14:00 Kopienas ideju īstenošana pašvaldībā – līdzdalības budžets. [tiešsaistē SAITE]
Sintija Tarasova, Providus pētniece pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā. Diskusija, jautājumi un atbildes par tālāko rīcību kopā ar valsts pārvaldes, pašvaldību un iedzīvotāju pārstāvjiem. Līdzdalības budžeta tematisko sesiju organizē Sabiedriskās politikas centrs Providus ar Ziemeļvalstu ministru padomes atbalstu.

plkst. 16:00 Atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija un kopienu dzīvā bibliotēka. [tiešsaistē SAITE]
Sintija Tarasova, Providus pētniece pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā. Diskusija, jautājumi un atbildes par tālāko rīcību kopā ar valsts pārvaldes, pašvaldību un iedzīvotāju pārstāvjiem. Līdzdalības budžeta tematisko sesiju organizē Sabiedriskās politikas centrs Providus ar Ziemeļvalstu ministru padomes atbalstu.

30. jūnijs
plkst. 9:00
Vietas izaugsmes garša: līdzdalības formas, pieejas un pieredzes attīstību plānošanā [tiešsaistē: SAITE] Ekspertu un praktiķu saruna par mērķtiecīgu kopienu rīcību un iesaisti teritoriju plānošana un attīstībā. Kopienu līdzdalības vietējās teritorijas attīstībā. Gārsenes pieredze, Santa Šmite, procesu vērotāja kopienās Kopienu iesaistes un lauku attīstības jautājumi Latvijas novadu attīstības programmās, Kristīne Rolle, Latvijas Lauku forums

Sarunas dalībnieki: Ilze Tomanoviča-Barone, Saldus novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība, Padomniece reģionālās attīstības jautājumos Gunta Lukstiņa, Latvijas Universitāte, Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore un lektore.

 

Informācijas avots: www.laukuforums.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.