Notikusi rezidentu satikšanās un vietējās koprades telpu iepazīšana

Notikusi rezidentu satikšanās un vietējās koprades telpu iepazīšana

Ar jaudīgu sākumu jau 18.martā, kad koprades telpa "CoLabora Lielvārde" vēra savas durvis un aicināja iepazīt ne tikai telpu, bet tās rezidentus, stāstus un pieredzi, tīklošanās tika tuprināta 25.martā, kurā ar savu redzējumu, nākotnes plāniem dalījās Olaines pusē koprades telpa “Dzīvoklis”.  Katrs stāsts un koprades telpa ir atšķirīgā – to veido cilvēki, to vajadzības un kopstrāde, tādēļ arī divos braucienos bija iespēja iepazīt tik dažādu pieredzi, piemēram, Ogrē tika iepazīts koprades koncepts bibliotēkas telpās, par ko dalījās Ogres Centrālās bibliotēka, savukārt Tīrainē – Biznesa vēstniecības pieredze par SIA “Silja” izveidoto telpu, to atvērtību un darbību un koncepveikala ideju.

Biedrība “Pierīgas partnerība” bija priecīga uzņemt prāvo interesentu pulku, kas paši darbojas kādā no koprades telpām, vai arī vēlas to attīstīt. Savās idejās dalījās arī koprades telpas “Dzīvoklis” rezidenti. Kopā gan viesi, gan pašmāju rezidenti radīja vīziju par vispiemērotāko koprades telpu: ar telpaugiem, internetu, atmosfēru u.c. būtiskām lietām, bez kurām koprades telpas nav iedomājamas.

Pierīgas teritorijā koprades telpas ir izaugsmes procesā, par ko pieredzes brauciena dalībniekus pārliecināja Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Edīte Alksne. Viņa ieskicēja un parādīja topošo Olaines koprades telpu: plašu, gaišu, jaunu un atvērtu dažādu veidu aktivitātēm, lai stiprinātu mazos uzņēmējus, darboties gribošos cilvēkus un projektu virzītājus. Tāpat ar savu unikalitāti dalījās jaunatklātais Mārupes Vietējo mājražotāju tirdzniecības vieta un tūrisma informācijas punkts Bebru ielā. Jo lielāku iedvesmu sniedza Jūrmalas biznesa ikubators un Biznesa vēstniecība, kas neslēpa “grābekļus”, no kuriem būtu jāizvairās, lai koprades telpa būtu dzīvotspējīga un saistoša uzņēmējdarbībai.

Savukārt jo būtiskāk tieši šis noslēdzošais pieredzes brauciens ļāva iepazīt rezidentiem vienam otru tuvāk, apmainīties kontaktiem, lai nākotnē, jau esot pazīstami, varētu attīstīt mazās biznesa idejas un projektus kopā.

Pieredzes apmaiņas braucieni tika organizēti starptautiskā sadarbības projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.