Notika Mārupes novada Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde

Notika Mārupes novada Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde

Biedrība “Pierīgas Partnerība” 2021. gada 20. decembrī plkst. 17.00 – 19.00 piedalījās Mārupes novada Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēdē, tā norisinājās attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM. Sanāksmi atklāja un vadīja izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere.

Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji informēja par līdz šim paveiktām padomes aktivitātēm, darbiem, projektiem, kā arī paveikto tūrismā un kultūrvides jomā, kā arī Mārupes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem, lai pilnvērtīgi izvērtētu jaunās novada Attīstības stratēģijas virzienus un prioritātes. Kopumā varētu uzskatīt, ka iedzīvotāji ar dzīvi te Mārupes novadā ir visai apmierināti un augstu novērtē saņemtās iespējas, piedāvājumu un pakalpojumus lielākajā daļā jomu.

Mārupes novada Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēdēs prezentācija.

Pozitīvi vērtējama Mārupes novada konsultatīvo padomju izveide, lai sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos novadam svarīgu jautājumu pārvaldē, līdz ar to veicinot apmierinātības pieaugumu kopumā. Tieši Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes mērķis ir: Sekmēt koordinētu un saskaņotu nozares attīstību, nodrošināt vienmērīgu nozares izaugsmi un veicināt  Mārupes novada nozares iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības iesaisti un sadarbību. Sēdē piedalījās nedaudz vairāk par 20 Padomes dalībniekiem, kuri pārstāvēja gan NVO, gan uzņēmējus, gan pašvaldības speciālistus, iedzīvotājus un jauniešus.

Sēdes turpinājumā dalībnieki iepazinās savā starpā, īsi katrs par sevi pastāstot galveno un kāds ir mērķis piedalīties padomē. Tuvāk iepazīties bija iespēja, sadaloties grupās, kad 10 minūšu laikā dalībnieki apsprieda, kuros virzienos tad novadam vajadzētu tūrismā un kultūrā attīstīties, minot ļoti interesantas, jaunas un vēsturei nozīmīgas idejas.

Nākamās padomes sēde notiks februārī.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.