Noslēgusies LEADER 14.kārtas projektu izvērtēšana

Noslēgusies LEADER 14.kārtas projektu izvērtēšana

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā 14.kārtā varēja pieteikt LEADER projektus uzņēmējdarbības rīcībās: 1.1. rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” un 1.3. rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”. Kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumi. 

Mēneša garumā biedrības “Pierīgas partnerība” padome un vērtēšanas komisija izvērtēja projektu pieteikumus, iepazinās ar pretendentiem un viņu projektu idejām arī prezentācijās, tādejādi gūstot priekštatu par katru no projektiem, to atbilstību LEADER projektu būtībai. 

Tādejādi tika apstiprināti 8 projekti, kuri tālāk tiek nodoti Lauku atbalsts dienesta tālākai vērtēšanai: 1.1.rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” tika atbalstīti 2 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums – EUR 82 013.

1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” par atbilstošiem SVVA stratēģijai tika atzīti 4 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums – EUR 25 615.

Savukārt 1.3. rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai„ tika atbalstīti 2 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums –EUR  71 499.

14.kārtas projektu kopsavilkums

Biedrība  “Pierīgas partnerība” novērtē ikvienu, kas iesniedzis projektu un cer, ka būs jauni interesenti pieteikumi un idejas 15.kārtā 2023.gada 1.pusē. Par 15.kārtu aicinām sekot līdzi  “Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos tīklos. 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.