VAI TAVA DARBA VIETA IR ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA?

VAI TAVA DARBA VIETA IR ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA?

Aicina pieteikties interesantai bezmaksas programmai, kuru atbalsta Latvijas valsts un tā būs ieguldījums Tavas organizācijas attīstībā.

Pieteikuma anketu aizpildiet reģistrējoties platformā vietagimenei.lv, spiežot labajā augšējā pusē uz pogas “Pieslēgties” un pieslēdzoties portālā latvija.lv.

Vairāk par pieteikšanos: https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-darbavieta/pieteikums/

Vairāk informācijas par programmu: https://vietagimenei.lv/gimenei-draudziga-darbavieta/par-programmu/

Programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir cieņpilna, saprotoša un empātiska pret ģimeni kopumā, pret katru no ģimenes pārstāvjiem, neatkarīgi no tā, kāds ir katras ģimenes faktiskais sastāvs. Programma piedāvā esošās darba vides novērtējumu, finansiālas investīcijas dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem, izglītošanās iespējas, pieredzes apmaiņu Latvijas izcilākajās organizācijās un dalību ģimenei draudzīgu darba vietu kopienā.

Iesaistoties “Ģimenei draudzīga darbavieta” kopienā, darba devējs, neatkarīgi no juridiskā statusa iegūst iespēju:

aizpildot pašvērtējuma anketu objektīvi novērtēt, cik ģimenei draudzīga ir paša organizācija;

- piedalīties meistarklasēs, tīklošanās aktivitātēs un uzzināt par labo praksi, kā kļūt par  ģimenei draudzīgu darba devēju;

- saņemt konsultatīvu un praktisku atbalstu pārmaiņu ieviešanā, kas vērstas uz ģimenei draudzīgu principu attīstību savā darba vietā.

Saņemot statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, darba devējam ir iespēja:

  • veidot pozitīvu savas organizācijas reputāciju un atbalstot darba ņēmējus ar Latvijas un pasaules labajām praksēm.
  • smelties idejas labo pieredžu katalogā (pamatojoties uz iniciatīvas dalībnieku apkopotajām aktivitātēm savās organizācijās);
  • konsultēties ar iniciatīvai piesaistītajiem nozares ekspertiem;
  • saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu īstenošanai.

Ja Tava darba vieta jau ir saņēmusi statusu Ģimenei dradzīga darbavieta, bet Tu zini kādu organizāciju, kurai būtu vērts piedalīties šajā programmā, esi laipini aicināts šo informāciju pārsūtīt citiem.

Informācijai par pieteikšanos Deniss Baranovs, tālrunis: 27034326; e-pasts: deniss.baranovs@vatp.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.