Koprades telpas arī laukos

PPP biedrība „Zied zeme” un “Pierīgas partnerība” ir saņēmušas apstiprinājumu projektam “European cooperation project on coworking spaces in rural areas” saīsināti “CoLabora”. Projekta mērķis ir ar sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, izveidot un attīstīt koprades telpas PPP biedrība Zied zeme un Pierīgas partnerības darbības teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. Projekta attiecināmās izmaksas un publiskais finansējums ir EUR 97144,03.

Projekta starptautiskie sadarbības partneri ir LEADER grupas no Spānjas, Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un Francijas. Koprades telpas partneru teritorijās atrodas dažādās attīstības stadijās - dažviet jau ir izveidojušās vairākas stabilas koprades telpas, citur ir iekārtotas telpas, taču pietrūkt aktīvu koprades dalībnieku, citur ir privātas koprades telpas, savukārt citur tikai plāns veidot koprades telpas. Projekta partneri ir tik dažādi, ka var gan mācīties viens no otra, gan veikt kopīgas darbības.

Projektā vairāk kā 2 gadu garumā plānots organizēt partneru pieredzes apmaiņu, apkopot koprades telpu darbības pozitīvo pieredzi, izstrādāt koprades telpu izveides un attīstības metodoloģiju, apmācīt kopienas veidotājus, veicināt tīklošanos un sadarbību, kā arī organizēt koprades telpu idejas popularizēšanas aktivitātes. Plānots, ka “Zied zeme” teritorijā tiks izveidota jauna koprades telpa - atvērta darba telpa ar radošu atmosfēru, kurā dalībnieki var strādāt pie saviem individuāliem vai kopējiem projektiem. Tiks organizētas arī tīklošanās, mācību un neformālas aktivitātes, diskusijas, iedvesmojoši pasākumi, prezentācijas un radošās darbnīcas, kā arī īslaicīgas koprades telpas vairākās vietās.

Ja vēlies līdzdarboties koprades telpas veidošanā, vai pieteikties, kā viens no pirmajiem tās dalībniekiem, raksti projekta vadītājam Mārim Cīrulim, maris@ziedzeme.lv vai uz info@pierigaspartneriba.lv

 Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.