Kopīgi pārdzīvojumi satuvina! Kopā ar Piņķu. sv. Jāņa evanģēliski luterisko draudzi

Kopīgi pārdzīvojumi satuvina! Kopā ar Piņķu. sv. Jāņa evanģēliski luterisko draudzi

Turpinām IEDVESMAS stāstu sēriju par 2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenotajiem projektiem. Šis stāsts ikvienā radīs lielu emociju viesuļvētru, jo tas ar ko saskārās Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze projekta “Sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos- Piņķu sv. Jāņa baznīcu” ir prātam neaptverami.

Draudzes priekšnieks, Ritvars Heniņš, pastāstīja, ka ideja par projekta īstenošanu radās vajadzības rezultātā: “Vajadzība pēc tā, lai baznīcas jumts tiktu uzlabots bija jau sen, jo jumts bija pakāpeniski nolietojies vairāku gadu garumā un tam bija daudz defektu. Mēs bijām veikuši iepriekš baznīcas jumta ekspertīzi, lai noskaidrotu jumta atjaunošanai veicamo darba apmēru un specifiku. Saņemot ekspertīzes atzinumu, mēs vēlreiz pārliecinājāmies par nepieciešamību steidzami jumtu renovēt.”

Kāda bija vietējo iedzīvotāju nostāja par šāda projekta ieviešanu?

Draudzes mācītājs, Andris Krauliņš, pastāstīja: “Mēs saņēmām ļoti lielu atbalstu un ieinteresētību baznīcas jumta renovācijā. Ziedojumi tika saņemti ne tikai no draudzes apmeklētājiem, bet arī no citiem cilvēkiem, kuri mūs atbalstīja un turpina atbalstīt attālināti.”

Ritvars stāsta: "Nebija jūtama no cilvēkiem kāda nepatika vai neērtība par būvniecības darbiem, skaļumu vai kaut ko citu. Arī par nelaimi ar kuru mēs saskarāmies."

Izstāstiet lūdzu, kas notika 2018.gada 25.septembrī un kā šīs dienas notikumi ietekmēja Jūs, baznīcu un projektu, ko īstenojāt?

Draudzes mācītājs, Andris Krauliņš: “Todien es atrados konferencē, Antverpenē, telefonā sāka ienākt ziņas, ka baznīcas jumts deg milzu liesmās. Visi 50 bīskapi no dažādām pasaules malām kopīgi lūdzās par Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luterisko draudzi. Es nevaru aprakstīt savas emocijas, jo tās bija tik pārdzīvojuma pilnas, ka vieta bija tikai uztraukumam, asarām un lūgšanām.”

Ritvara emocijas ir ļoti līdzīgas: "Šajā dienā saņēmu telefona zvanu no Andra, ka baznīcas jumts deg. Iekšējās emocijas bija neaptveramas. Tai pat brīdī skrēju uz mašīnu, lai aizbrauktu līdz baznīcai. Galvā bija domas, ka varbūt kaut kas ir pārprasts un viss ir kārtībā, bet tad jau saņēmu pirmās bildes, kurās ir redzams ugunsgrēks un tad es sapratu, ka šie pavisam nav joki. Vēlāk tika noskaidrots, ka uguns liesmas tik ātri nodega, kad uguns faktiski neietekmēja konstrukcijas un tās ir iespējams atjaunot. Protams, skats, kā dega baznīcas jumts bija drausmīgs, drūmi, melni dūmi nolaidās apkārt Piņķiem.”

Kādas sekas atstāja ugunsgrēks un kā Jūs virzījāties tālāk, lai baznīcas jumts tiktu renovēts, projekts nofinišēts?

 

Mācītājs Andris: “Šī nelaime apvienoja mūs visus. Mēs saņēmām atbalstu un interesi par baznīcas nākotni no visas Latvijas. “Kopīgi pārdzīvojumi satuvina”- šādi es vēlētos izteikties par to, kas notika ar mūsu baznīcu. Kad ugunsgrēka sekas tika lokalizētas, un šis projekts tika pabeigts, mums notika āra atklāšanas pasākums- dievkalpojums, kurš arī sakrita ar Latvijas simtgadi, šī dievkalpojuma ietvaros pie mums viesojās arhibīskaps. Neskatoties uz to, ka ugunsgrēks bija ļoti liels pārdzīvojumus mums visiem, tas savā mērā deva arī savus ieguvumus. Mēs spējām atklāt defektus, kurus nebūtu atklājuši gadu desmitiem, jo tika atsegtas torņa konstrukcijas, kuras sākumā nebija paredzētas atsegt torņa atjaunošanas ietvaros.”

 

Ritvars: “Mēs tik tiešām pateicamies ugunsdzēsējiem, draudzes locekļiem, kuri ļoti rūpīgi atbrīvojās no ūdens radītā mitruma baznīcā, kad ugunsgrēks tika lokalizēts. Mēs ļoti cerējām, ka uguns nebūs skāris ērģeles, kuras atradās baznīcā un paldies Dievam, ar tām viss ir kārtībā un mūsu ērģelnieks turpina priecēt mūs visus ar skaņdarbiem” saka Heniņš. “Šobrīd uz visu šo situāciju es skatos ar atvieglotu skatienu. Vai es vēlētos pārdzīvot šo vēlreiz? Noteikti, ka nē. Caur šo smago notikumu, bija daudz pozitīvās lietas, kuras turpmāk tikai uzlaboja baznīcas vidi.”

Kāds ir Jūsu turpmākais redzējums, lai tiktu uzlabota baznīcas dzīve?

Ritvars saka: “Mēs vēlamies sakopt un restaurēt dievnamu, jo tas uzrunā cilvēkus un ir ļoti svarīgs kultūrvēsturisks mantojums ikvienam no mums. Mēs piedalāmies un iesniedzam jaunus projektus, lai saņemtu finansējumu baznīcas uzlabošanai.”

Vairāk informācijas par Piņķu svētā Jāņa evaņģēliski luterisko draudzi viņu mājaslapā un sociālajos tīklos.

 

Projekts “Sakārtot vienu publiskās infrastruktūras objektu Babītes novada Piņķos-Piņķu sv. Jāņa baznīcu.” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000011

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.