Izvērtēta 8.kārtas projektu atbilstība SVVA stratēgijai

Izvērtēta 8.kārtas projektu atbilstība SVVA stratēgijai

Noslēgusies 8. kārtas projektu izvērtēšana, kas tiek īstenota Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegšana norisinājās no 17. janvāra līdz 17. februārim.
 
Apstiprinātie projekti:
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” - 5 projekti;
1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” - 4 projekti;
1.3. „Atbalsta uzņēmumu radīšanai un attīstībai” - 4 projekti.
Projekti tiek nodoti Lauku atbalsta dienestam 3-5 mēnešu laikā, kas veiks projektu atbilstības pārbaudi publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Pēc projektu izvērtēšanas biedrība rīkos semināru par projektu īstenošanu

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.