Aktīvā atpūta visai ģimenei veikparkā ‘’OWAKE”

Aktīvā atpūta visai ģimenei veikparkā ‘’OWAKE”

Turpinām IEDVESMAS stāstu sēriju par 2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenotajiem projektiem.  Savā pieredzē dalīsies jauniešu radītais uzņēmums "OWAKE" ar projektu “Olaines veikparka izveide.”

Uzņēmuma SIA  “OWAKE” radītāji ir aktīvi un uzņēmīgi jaunieši, kuri ar savu darbu parāda, ka tiem ir svarīgi attīstīt savu novadu, piedāvājot kvalitatīvu aktīvo atpūtu. Savu darbību uzņēmums SIA “OWAKE” uzsāka 2018.gada nogalē.

Projekta autoru vīzija ir konkurētspējīgs uzņēmums, ilgtermiņā radot jaunas darbavietas un veicinot novada uzņēmējdarbību, Olaines un kaimiņu novadu iedzīvotājiem radot iespēju nodarboties ar inovatīvu aktīvā sporta veidu. Piesaistot papildus līdzekļus, šajā teritorijā bija  iespējama daudzfunkcionāla atpūtas kompleksa izveide, piedāvājot plašu, sakoptu un mūsdienīgu vidi sporta pasākumu un festivālu organizēšanai.

Viens no projekta autoriem Aleksandrs Čmiļs ir savas pilsētas patriots, kurš aktīvi aizraujas ar veikbordu un tā padziļināto apguvi. “Ideja par uzņēmuma veidošanu un finansējuma piesaisti radās tad, kad arvien vairāk saskārāmies ar problēmu, ka Olaines novadā un arī tuvākajos novados netika piedāvāta neviena ekstrēmā sporta aktivitāte aktīvajā un saulainajā vasaras sezonā.” stāsta Aleksandrs.

“Protams, sava biznesa izveide nav viegla. Ir jāpieliek lielas pūles un vēlme, lai gala rezultātā kaut kas izdotos. Mēs esam pateicīgi par atbalstu, ko mums sniedza ne tikai biedrība “Pierīgas Partnerība,” bet gan arī Olaines novada pašvaldība un vietējie pilsētas iedzīvotāji. Mēs tik tiešām saņemam lielu atbalstu un mēs redzam to, ka šāds pakalpojums ir nepieciešams. Mēs esam gandarīti, ka mēs, kā jaunieši, spējam un varam dot Pierīgas iedzīvotājiem lielisku aktīvās atpūtas vietu.” stāsta Aleksandrs.

2019.gada 8.jūnijā notika arī vērienīgs veikparka atklāšanas pasākums, kurā bija iespēja iepazīties ar veikbordu un SUP dēļiem, kā arī iesaistīties cita veida aktivitātes.

Pateicoties LEADER projektā sniegtajam finansējumam, tika iegādāts pamatinventārs, lai veiksmīgi sekmētu veikparka darbību, ieviešot Pierīgas teritorijā jaunu pakalpojumu, stiprinot gan uzņēmuma “OWAKE” darbību, kā arī, būtiski palielinot Olaines novada tūrisma iespējas.

“OWAKE” atrodas Olaines Līduma karjerā, kur arī caur LEADER projekta finansējumu tika izveidota dabas taka apkārt Līduma karjeram. Olaines veikparks “OWAKE” piedāvā kabeļu, inventāra, SUP dēļu un pirts īri. Veikparks ir atvērts jaunām sadarbībām!

Vairāk informācijas par SIA “OWAKE” meklē viņu mājaslapā un sociālajos tīklos.

Projekts “Olaines veikparka izveide” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2101-000015

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.