Izvērtēta 5. kārtas projektu atbilstība SVVA stratēģijai

Izvērtēta 5. kārtas projektu atbilstība SVVA stratēģijai

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Projektu iesniegšana norisinājās no 2. novembra līdz 1. decembrim.

8. decembrī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti:

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai – 9 projekti; kārtā izsludinātais finansējums EUR 150 000, apstiprinātais publiskais finansējums 249 007,16 EUR (Olaines novads - 1, Babītes novads - 3, Mārupes novads - 5 projekti);

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai – 3 projekti; kārtā izsludinātais finansējums EUR 70 000, apstiprināts publiskais finansējums – EUR 20 315,52 (Olaines novads - 2, Babītes novads - 1, Mārupes novads - 0 projekti);

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai – 8 projekti; kārtā izsludinātais finansējums EUR 110 000, apstiprināts publiskais finansējums – EUR 143 920,13  (Olaines novads - 4, Babītes novads - 3, Mārupes novads - 1 projekti);

3.2. Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai - 4 projekti; kārtā izsludinātais finansējums EUR 49 000, apstiprināts publiskais finansējums – EUR 49 188,03  (Olaines novads - 0, Babītes novads - 1, Mārupes novads - 1 projekts).

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības “Pierīgas partnerība” veikto izvērtējumu. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām vērsties biedrībā pēc lēmuma saņemšanas.

5. kārtas kopsavilkums

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.