Izvērtēta 6.kārtas projektu atbilstība SVVA stratēgijai

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 6. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Projektu iesniegšana norisinājās no 29. aprīļa līdz 29. maijam.

SVVA stratēģijai atbilstošie projekti:
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai – 5 projekti;
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai – 3 projekti;
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai – 11 projekti;
3.1.3. Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana -1. projekts

6.kārtas rezultāti

Projekti tiek nodoti Lauku atbalsta dienests (3-5 mēnešu laikā), kurš veiks projektu atbilstības pārbaudi publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Pēc projektu izvērtēšanas Biedrība rīkos semināru par projektu īstenošanu un izsludinās jaunu kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Aicinām nākt uz konsultācijām. Par pieejamiem laikiem raksti un jautā: info@pierigaspartneriba.lv, 28644888!

 

 

Visi jaunumi

Top