FOTO: Interesentu un viedo ciemu atbalstītāju starptautiska satikšanās Zvejniekciemā

FOTO: Interesentu un viedo ciemu atbalstītāju starptautiska satikšanās Zvejniekciemā

Noslēgusies sadarbības projekta “Smart Villages LEADER Network” starptautiskā viedo ciemu konference “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas”, kas 2022.gada 6.aprīlī notika Zvejniekciema kultūras namā.

Pēc Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča, Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka, starptautiskā projekta Latvijas vadošā partnera PPP biedrības “Zied zeme” vadītājas Lindas Cīrules un Saulkrastu kultūras centra krājuma glabātājas Ilvas Erkmanes atklāšanas uzrunām kopīgi tika meklētas atbildes uz jautājumiem “Kas tad īsti ir viedo ciemu virzītājspēki, kādas ir viedo ciemu nākotnes perspektīvas Latvijā un Eiropā, un kādi būs praktiskie atbalsta instrumenti viedo ideju ieviešanai lauku dzīvē?”
Atbildes vispirms palīdzēja skaidrot Latvijā jau esošo viedo ciemu pieredzes stāsti no Mežinieku apkaimes (pārstāve Inese Kukle), Engures apkaimes (pārstāve Daina Dubra) un Sēlijas salām (pārstāve Inga Krekele). Vēlāk biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka atzīmēja būtiskus lauku teritoriju izaicinājumus (piemēram, emigrācija un novecošanās, zemāka biznesa attīstība, nepietiekoša “kritiskā masa” infrastruktūrai un pakalpojumiem), ieskicēja ilgtermiņa 4 iespējamos attīstības scenārijus un uzsvēra vairākus praktiskus risinājumus viedo ciemu kustības veicināšanai un viedu kopienu attīstībai kopumā. LR Zemkopības ministrijas Lauku attīstības fondu vecākā referente Andra Karlsone iepazīstināja konferences dalībniekus ar plānoto ES fondu atbalstu viedo ciemu iniciatīvām no 2023.-2027.gadam, izmantojot LEADER pieeju Latvijā (t.sk. ar Latvijas stratēģiskajiem uzstādījumiem, jau zināmājām atbalsta prioritātēm un laika grafiku) saskaņā ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pamatmērķiem un prioritātēm. Ir skaidrs, ka LEADER atbalsts viedo ciemu iniciatīvām BŪS, taču – kā rezumēja konferences galvenais moderators Āris Ādlers: “Šis atbalsts būs atkarīgs no Vietējo rīcības grupu stratēģijām, un stratēģijas, savukārt, būs atkarīgas no viedajiem ciemiem – cik aktīvi tie iesaistīsies stratēģiju izstrādē. Instrumenti būs, pie tam ļoti tuvā nākotnē - bet viss būs atkarīgs no mums pašiem”.

Iedvesmojoties no starptautisko partneru pārstāvju (no Somijas un Grieķijas) prezentācijām konferencē, Latvijas dalībnieki visdrīzāk vairāk sāks izskatīt iespējas ieviest dažādus digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas arī Latvijas viedajos ciemos. Vērtīgas atziņas tika gūtas pēcpusdienā notikušajā paneļdiskusijā, piemēram, par to, cik ļoti svarīga ir atbalsta sajūta, “pleca sajūta”, savstarpēja uzticēšanās un kopības sajūta vietējā kopienā – tas arī ir kopienas patiesais VIEDUMS, kas ir pamats kopīgai viedai virzībai uz priekšu.

Viena no interesantākajām konferences daļām bija Tematisko darba grupu norise, kad dalībnieki iesaistījās diskusijās kādā no grupām - “Viedo ciemu pārvaldība”, “Viedo ciemu atbalsts VRG stratēģijās” un “Viedo ciemu kopienu iespējas Eiropā”. Konferences noslēgumā tika prezentēti visu 3 darba grupu secinājumi, un beigās izteiktas savstarpējas pateicības un visu projekta partneru laba vēlējumi vietējai attīstībai un starptautiskai sadarbībai arī nākotnē.

Šī konference bija jauns sākums viedo ciemu veidošanās un/vai attīstības procesam lauku teritorijās - un projekta vadošais partneris PPP biedrība “Zied zeme” būs klātesošs un aktīvs pārmaiņu aģents šajā procesā. Lai top!

Foto: Ingmārs Zaļmežs

Starptautiskā viedo ciemu konference tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība "Zied zeme", biedr'ība “Pierīgas Partnerība” un biedrība “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.