Biedrība “Pierīgas partnerība” apzina iedzīvotāju vajadzības

Biedrība “Pierīgas partnerība” apzina iedzīvotāju vajadzības

Biedrība “Pierīgas partnerība” apzina iedzīvotāju vajadzības, lai izstrādātu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023- 2027.gadam un piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu Mārupes un Olaines novadu attīstībai.
Tika organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem Jaunolainē, Medemciemā, Olainē, Jaunmārupē, Spuņciemā, Tīrainē, Skultē, Babītē, Mārupē un Piņķos. Tikšanās laikā tika sniegta informācija par LEADER programmu, kas atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas un kopīgi plānoti nākotnes attīstības projekti. Papildus Biedrība veica iedzīvotāju aptauju.
Iedzīvotāji lepojas ar kvalitatīvu dzīves telpu. “Tuvu Rīgai, bet sajūta kā laukos.” Dabas tuvums, klusums, bet ir sakopta vide, labiekārtota infrastruktūra. Šeit dzīvo uzņēmīgi cilvēki, kā arī ir labvēlīga un droša vieta ģimenēm ar bērniem.
Iedzīvotāju ierosinājumi, kas padarītu pievilcīgāku teritoriju ārējiem apmeklētājiem:

  • jauni tūrisma objekti, aktivitātes, piemēram, veidot jaunas ēdināšanas vietas, pastaigu takas, skatu torņi, muzejus, interesantus vides objektus;
  • infrastruktūras un vides labiekārtošana,
  • uzņēmējdarbības vides uzlabošana, piemēram, veicināt vietējo produktu ražošanu, realizāciju, kopstrādes telpu izveidi;
  • nepieciešamas sekmēt brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot aktivitātes jauniešiem, veicinot sporta un kultūras infrastruktūras labiekārtošanu un pasākumu pieejamību.
  • nodrošināt ciemu vienmērīgu attīstību, stiprinot apkaimes.

Divās domnīcās piedalījās Mārupes novada pašvaldības pārstāvji, sniedzot informāciju par apkaimju iespējām iesniegt līdzdalības budžeta projekta idejas no 15.marta līdz 31.maijam. LEADER programmas projekti, gan līdzdalības budžeta projekti sākas ar ideju, vajadzību – to apzināšanu un sabiedrības kopīgas vēlmes izteikšanu.
Pateicamies visiem, kas iesaistījās darba grupās un aizpildīja aptaujas anketu. Dati tiks iekļauti SVVA stratēģijas 2023.-2027.gadā izstrādē, lai uz to pamata veidotu jaunus projektu konkursu, veicinot vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, nodarbinātību, kopienu attīstību. Aicinām piedalīties tematiskajās grupās un iesaistīties SVVA stratēģijas izstrādē.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.