Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda projekts „Par aktīvām ģimenēm”

Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda projekts „Par aktīvām ģimenēm”

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Jaunolaines attīstībai” uzsāk darbu pie projekta „Par aktīvām ģimenēm”. 

Īstenojot projektu “Par aktīvām ģimenēm” veicināsim kopīgas aktīvās atpūtas dabā ar visu ģimenes locekļu līdzdarbību, dabas materiālu izmantošanas iespējām popularizēšanu  Mārupes un Olaines novadu ģimenēs ar bērniem, tostarp daudzbērnu ģimenēs, veicinot kvalitatīvu kopā pavadīšanas laiku.

Turpinot iepriekšējā gada projektu “Par prasmīgām ģimenēm”, šoreiz biedrība īstenos 3 pārgājienu ciklu ar radošām darbnīcām, parādot praktiskas iemaņas atraktīvu ģimeņu spēļu izgatavošanai un to pielietošanai turpmāk kopīgos pasākumos dabā. Lai motivētu ģimenes pārgājienus un atpūtu dabā izvēlēties kā regulāru ģimenes kopā pavadīšanas laiku, biedrība nodrošinās arī 3 sarunu ciklu tiešsaistē pieejamu ikvienam interesentam. Sarunās eksperti lekciju ciklos dalīsies šādos tematos: Padomi ģimenēm draudzīgiem pārgājieniem, bērnu psiholoģija, kā mierīgi, prātīgi risināt dažādas situācijas pārgājienos, kā arī Atbildīga iešana dabā un attieksme pret dabu. Tādejādi kopā projektā tiks veicināta ģimeņu savstarpējo sadarbība, pārgājienu prasmes apgūšana un sniegtas zināšanas par ģimeņu pozitīva emocionālā klimata stiprināšanu pārgājienu laikā. Savukārt projektā ģimeņu izveidotās gleznu vēstules ar vēlmju atainojumu tiks nodotas pašvaldībām turpmāko darbu ierosmei ģimenes politikas atbalsta jomā.

Projekta mērķis: ir īstenot 3 pārgājienu dabā ar 4 neformāli izglītojošu pasākumu kopumu, tos papildinot ar 3 sarunu ciklu ar ekspertiem tiešsaitē, kas veicinās pozitīvas attieksmes veidošanu Olaines un Mārupes novada iedzīvotājos pret ģimenes institūciju: motivējot ģimenēm piepildīt kvalitatīvi un aktīvi kopā pavadīto laiku dabā, stiprinot savstarpējo socializēšanos un ģimenes kopības sajūtu, kā arī veicinot savu vajadzību definēšanu pašvaldībai par ģimeņu atbalsta jautājumiem.

Rezultātā tiks stiprinātas ģimenes: veicināta savstarpējā komunikācija, aktīva kopīga brīvā laika pavadīšana un garīgā veselība ģimenē.

Projekta ilgums no 2022. gada jūnija līdz septembrim

Projekta kopējais finansējums ir 14 912,00 EUR

Projekts „Par aktīvām ģimenēm” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta pieteikums Nr. 2022.LV/ĢDP/51

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.