Līdz 19. jūnijam aicinām iesniegt uzņēmējdarbības projektus

Kā Tu gribi attīstīt savu uzņēmējdarbību un Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritoriju? Ko Tu gribi īstenot?

Izdomā ideju, nāc uz bezmaksas konsultācijām par projektu īstenošanu Olainē vai Jaunmārupē, iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, noteikumiem un iesniedz projektu līdz 19. jūnijam!

Pilns sludinājums (rīcību apraksts, vērtēšanas kritēriji) 4. kārtas sludinājums

Nepieciešamie dokumenti, SVVA stratēģija un noteikumi šeit.

Visi jaunumi

Top