NVO interviju cikls: skolēnu pašpārvalde – mācīšanās līdzdarboties

NVO interviju cikls: skolēnu pašpārvalde – mācīšanās līdzdarboties

Līdzdalība sabiedriskos procesos un aktivitātēs nereti ir likumsakarīgs iznākums jauniešu aktīvai rīcībai jau skolas vecumā. Viena no iespējām, kā jauniešiem izpausties, īstenot savas idejas un iniciatīvas, ir darbība skolēnu pašpārvaldē – organizācijā, kur ikviens skolēns var darboties brīvprātīgi, un tomēr tās pastāvēšana un vadība balstīta demokrātiskos principos. Skolēnu pašpārvalde ieliek pamatakmeni un iemāca darīt vairāk, lai vēlākos gados jaunietis turpinātu savu darbošanos – nu jau varbūt nevalstiskajā sektorā, darot sabiedriski vērtīgu darbu.

Turpinot “Pierīgas partnerības” NVO interviju ciklu, uz sarunu esam aicinājuši Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidentu Emīlu Erciņu un viņa labo roku – Melāniju Lubiņu.

Emīls savu darbošanos uzsācis kā palīgstrādnieks, vēlāk turpinājis kā radio balss, tomēr sapratis, ka tas nav viņa aicinājums. Izmēģinājis savus spēkus kā pasākumu apskaņotājs, un šī gada septembrī Emīls ievēlēts par pašpārvaldes prezidentu. Emīlija izvēlēta pa prezidenta labo roku un jau ilgu laiku darbojas arī kā harizmātiska radio balss.

No labās: Emīlija Lubiņa, Emīls Erciņš.

Kā un kādēļ jūs nolēmāt darboties skolēnu pašpārvaldē?

Emīls. Pašpārvalde man ļauj apgūt dažādas lietas, kas noder dzīvē. Tie ir dažādi pasākumi, semināri, forumi, kur iespējams apgūt dažādas prasmes, kā, piemēram, līderība, medijpratība un tamlīdzīgi. Pašpārvalde ļauj ļoti labi iemācīties komandas darbu, kas dzīvē ir ļoti svarīgi.

Melānija. Man patīk organizēt, uzņemties atbildību. Sākotnēji iestājos, jo gribēju darboties skolas radio, vēlāk sāku darboties biežāk, jo vēlējos izteikties, uzlabot to, kas skolā neapmierināja. Pašpārvalde ir vieta, kur var izteikties, un arī tas, ko Emīls teica – var strādāt komandā, iegūt jaunus draugus, labi pavadīt laiku. Nav viegli apvienot pašpārvaldes darbu ar visām citām ārpusskolas aktivitātēm, bet tas noteikti ir tā vērts.

Vai viegli ir izteikt viedokli, izrādīt iniciatīvu?

Emīls. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka. Ekstarvertajiem noteikti ats viss ir daudz vieglāk. Tomēr tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir iespēja kaut ko mainīt. Ir ilvēki, kas pēc pieņemtiem lēmumiem čīkst un nav apmierināti, bet, ja būtu savlaicīgi izteikuši viedokli, aktīvāk piedalījušies lēmumu pieņemšanā, tas varējis būt citādi. Ļoti svarīgi ir spēt izteikt savu viedkli.

Skolēnu pašpārvalde – vai tā iemāca jaunietim darboties sabiedriska labuma organizācijā un ļauj aptver šādas iesaistes nozīmi?

Melānija. Tas, protams, ir ļoti atkarīgs no katra jaunieša. Tie, kas ir vērsti uz ārēju darbošanos un ir pieraduši iesaistīties, noteikti nevar bez tā iztikt, jo saredz dažādus plusus.

Emīls: Varu padalīties savos plānos. Kad uzsākšu studijas, plānoju universitātē darboties studentu pašpārvaldē, jo man ir svarīgi tas, ko šādas organizācijas sniedz. Tie, kuriem tas patīk, noteikti arī turpinās darboties šāda veida organizācijās pēc vidusskolas beigšanas, ja vien tam nebūs kādu šķēršļu, piemēram, laika trūkuma.

Ko jums ir iemācījusi skolēnu pašpārvalde?

Emīls. Man un Emīlijai noteikti tā ir mācījusi strādāt ar cilvēkiem, kuri neprot uzņemt kritiku. Ir jāmācās, kā komunicēt, lai veiksmīgi sarunātos un sastrādātos.

Melānija. Es esmu ļoti iemācījusies ieklausīties citos. Daudz esmu mācījusies no iepriekšējās vadības kļūdām – viņi maz komunicēja un ieklausījās citos. Šobrīd esam to mainījuši, esam veicinājuši darbu komandā. Ir svarīgi sameklēt to viedu, kā mēs varam veiksmīgi sastrādāties.

Emīls. Jā, ja cilvēki nav informēti, ja ir komunikācijas trūkums, tad rodas haoss. Informācijas plūsma ir mūsu prioritāte, lai neveidotos haoss.

Melānija. Mēs arī saprotam, ka cilvēki ir ļoti dažādi, tādēļ, lai visi justos labi un uzklausīti, esam piedāvājuši arī iespēju veidot anonīmas vēlēšanas, kurās ikviens var godīgi izteikt savu viedokli, nebaidoties kādu aizskart. Šādi mēs izvairāmies no situācijas, kad draugs iegāž savu draugu.

Vai pašpārvaldē gūtās pieredzes jums palīdz arī izvelēties savu karjeras ceļu, saprast, ko jūs gribētu darīt pēc vidusskolas absolvēšanas?

Melānija. Jā, esmu sapratusi, ka man patīk radio un arī nākotnē es labprāt kļūtu par radio balsi. Arī pasākumu organizēšana mani uzrunā – man patīk visu sakārtot, salikt pa plauktiņiem. Šie divi virzieni – radio un pasākumi – ir tie, kurus domāju turpināt attīstīt un pilnveidot.

Emīls. Es savukārt zinu, ka noteikti nestrādāšu radio (smejas). Man ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem, komunicēt, vadīt komandas darbu, tādēļ savu nākotni noteikti saistīšu ar darbu, kas aptver šīs iespējas.

Kā jūs piesaistāt jauniešus darbībai pašpārvaldē?

Emīls. Mēs ejam uz audzināšanas stundām, stāstām par to, kas ir pašpārvalde, kādas iespējas tā paver, kādēļ ir svarīgi nākt un darboties. Dalāmies ar pieredzi un dodam dažādus uzdevumus, ar kādiem var sastapties pašpārvaldē. Pēc šādiem pasākumiem atnāk ļoti daudz ieinteresēto.

Melānija. Parasti vēl arī pa radio informējam, bet iešana uz audzināšanas stundām ir daudz efektīvāks veids.

 

NVO intervija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par NVO intervijas saturu atbild biedrība “Pierīgas partnerība”.
#NVOfonds2020

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.