Īstenots projekts:”Objekta sakārtošana pakalpojumu pieejamībai ratiņkrēslos un sasniedzamībai’’

Īstenots projekts:”Objekta sakārtošana pakalpojumu pieejamībai ratiņkrēslos un sasniedzamībai’’

Projekta īstenotājs: SIA AV Apsaimniekotājs

Projekta nosaukums: ”Objekta sakārtošana pakalpojumu pieejamībai ratiņkrēslos un sasniedzamībai’’

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000009

Publiskais finansējums: 13500,00 EUR (kopējā summa:15000,00 EUR)

Īstenošanas vieta: ”Viesītes”, Jaunmārupe

Projekta mērķis: Attīstīt Kempinga infrastruktūru, padarīt pievilcīgāku un pieejamāku vidi mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām,kas sekmēs cilvēku  ar īpašām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta uzdevums ir attīstīt kempinga infrastruktūru, izveidojot sarga posteni ar zivju svēršanas telpu, laivu piestātni uz pāļiem, kā ar izveidot stāvlaukumu ar vides pieejamību,gājēju ceļu, teritorijas apgaismojumu, volejbola laukumu un ugunskura vietas.Padarīt vidi pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas sekmētu arī iekļaušanos sabiedrībā.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.