Īstenots projekts: ''SIA "GEO Survey Olaine" saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstīšana''

Īstenots projekts: ''SIA "GEO Survey Olaine" saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstīšana''

Projekta īstenotājs: SIA GEO Survey Olaine

Projekta nosaukums: SIA "GEO Survey Olaine" saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstīšana

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000004

Publiskais finansējums: 13414.80 EUR (kopējā summa: 19164.00EUR)

Īstenošanas vieta: Kūdras iela 23 - 14, Olaine, Olaines nov., p.n. Olaine, LV-2114

Projekta mērķis: Uzsākt un attīstīt SIA "GEO Survey Olaine’’ saimniecisko darbību.

Projekta uzdevums ir uzsākt un attīstīt SIA "GEO Survey Olaine’’ saimniecisko darbību- mērniecības sniegšanu juridiskām un fiziskām personām Olaines, Babītes un Mārupes novados. Pakalpojumu sniegšanā apvienojot augstākās kvalitātes tehnoloģijas  ar augsti  kvalificētiem speciālistiem.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.