Izvērtēta 3. kārtā iesniegto projektu atbilstība SVVA stratēģijai

Izvērtēta 3. kārtā iesniegto projektu atbilstība SVVA stratēģijai

Biedrībā "Pierīgas partnerība" noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 3. kārtas — sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

  1. aprīlī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti:

2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana" - 4 projekti; kārtā izsludinātais finansējums - EUR 145 586,41; kopējais apstiprinātā publiskā finansējuma apjoms - EUR 115 218,85;

3.2. "Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" - 7 projekti; kārtā izsludinātais finansējums - EUR 175 025,45; kopējais apstiprinātais publiskā finansējuma apjoms - EUR 154 365,32.

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības "Pierīgas partnerība" veikto izvērtējumu. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām vērsties biedrībā pēc lēmuma saņemšanas.

3. kārtas projektu izvērtēšanas kopsavilkums

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.