Patriotu laukums

Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Jāņupe-2” šeit īstenojusi projektu:
Patriotu laukuma izveide Jāņupē
(16-04-AL04-A019.2201-000004)
Projekta mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Jāņupes apkaimē un radīt atbilstošu vidi kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanai.
Patriotu laukums ir vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem un viesiem pulcēties valsts svētku laikā, gadskārtās un citos kopienai būtiskos brīžos.
Laukumu veido siena svecīšu novietošanai, karoga masts, ugunskura vieta, ap kuru ir trīs apļi ar sēdvietām, ko māksliniece Jeļena Kažoka ir ietērpusi košās mozaīkās. Tās stāsta par latviešu spēku un lietām, kas Jāņupes apkārtnē dzīvojošajiem ir svarīgas un mīļas.
Ideja par laukumu tapa, attīstot iedzīvotāju ikgadējo iniciatīvu uz Jāņupes tilta balstiem nolikt svecītes valsts svētku laikā.

Publiskais finansējums: 13 400,11 EUR (kopējā summa: 14 889,01 EUR)

Visi jaunumi

Top