Īstenots projekts "Velo apkopes stendu uzstādīšana"

Īstenots projekts "Velo apkopes stendu uzstādīšana"

Projekta īstenotājs: Mārupes novada Dome

Projekta nosaukums: “Velo apkopes stendu uzstādīšana”

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2201-000001

Publiskais finansējums: 3561,02 EUR (kopējā summa: 3629,70 EUR)

Īstenošanas vieta: Konrādu skvērā, Konrādu ielā 7, Jaunmārupē pie Dienas centra “Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4 un Skultē pie Dienas centra “Skulte”, Skultes ielā 31, Mārupes novads.

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās sabiedriskās aktivitātēs, tādā veidā palielinot vietas attīstību un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Mārupes novadā pieejamas trīs pašapkalpošanās velo apkopes stacijas Mārupē, Konrādu skvērā, Konrādu ielā 7, Jaunmārupē pie Dienas centra “Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4 un Skultē pie Dienas centra “Skulte”, Skultes ielā 31. Projekta īstenošanas rezultātā novadā pieejamas trīs vietas ar iespēju pavadīt brīvo laiku, darbojoties jaunās sabiedriskās aktivitātēs, veicot sīkus velosipēdu remontdarbus.

Publiskais velo pumpis un velo remontu stends sastāv no:

Publiskais velo pumpis:

  • Slīpēta nerūsējošā tērauda korpuss (AlSi316);
  • Uzgalis divu veida ventiļiem;
  • 2 rezerves uzgaļi

Publiskais velo remonta stends:

  • Slīpēta nerūsējošā tērauda korpuss (AlSi316);
  • 2 skrūvgriežņi +/-;
  • 2 stellatslēgas;
  • 2 riepu maiņas lāpstiņas;
  • 1 komplekts ar seškantēm;
  • 1 multifunkcionāla atslēga

 

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.