Īstenots projekts "Bērnu laukuma izveide Irbēnu ielā 1"

Īstenots projekts "Bērnu laukuma izveide Irbēnu ielā 1"

Projekta īstenotājs: Biedrība "IrBērni

Projekta nosaukums: "Bērnu laukuma izveide Irbēnu ielā 1"

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2201-000003

Publiskais finansējums: 13 449,41 EUR (kopējā summa: 14 943,79 EUR)

Īstenošanas vieta: Irbēnu ielā 1, pie viesnīcas un kafejnīcas "Irbēni", Brīvkalni, Babītes novads

Projekta mērķis: Izveidot labiekārtotu un drošu, brīvi pieejamu bērnu laukumu visiem ieinteresētajiem bērniem.

Labiekārtota bērnu laukuma izveide ar mūsdienīgu un drošu aprīkojumu. Rotaļu laukums aprīkots arī ar pieaugušajiem paredzētiem vingrošanas rīkiem, kas dod iespēju šo objektu izmantot visai ģimenei kopā. Bērnu laukumā vienlaicīgi var atrasties virs 60 bērniem. Bērnu laukums atradas brīvi pieejamā teritorijā, kuru var apmeklēt ikviens interesents laika periodā no pirmdienas līdz svētdienai, no 8:00-23:00.

 

Biedrība "IrBērni" projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

IrBērni sociālajos tīklos

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.