Noslēgusies EZF 2007—2013 projektu pieņemšanas 7. kārta

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.—2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 7. kārta

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2014. gada 11. aprīļa līdz 12. maijam.

Nr.RīcībasIesniegto projektu skaitsKārtā pieškirtais finansējums, EURPieprasītais publiskais finansējums, EUR
Aktivitāte
Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
3.1. rīcībaAtbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai7114 930,54144 874,68
KOPĀ7114 930,54144 874,68

Visi jaunumi

Top