Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022”

Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022”

Šovasar notiks lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022” – lauku garšas spilgtināšanai un izaugsmes stiprināšanai

Latvijas līdzdalības nedēļas ietvaros 29. un 30. jūnijā Jaunmuižā, Saldus novadā, notiks Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022”. Pasākuma mērķis ir veicināt diskusijas un stimulēt savstarpējo uzticību un sadarbību, meklēt un rast svaigus risinājumus kopienu līdzdalībai un viedai lauku attīstībai, sekmējot pozitīvas pārmaiņas, kā arī daloties pieredzē. Foruma ietvaros tiks paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” ieguvēji.

Forumā pulcēsies aktīvās lauku kopienu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiķi, kopienu attīstības profesionāļi un entuziasti no visas Latvijas, lai kopā pārrunātu līdzdalības metodes, kopienu labās prakses, spēcinātu kapacitāti un gūtu iedvesmu tālākajam darbam. Diskusijās piedalīsies un ziņojumus sniegs pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Saldus novada pašvaldības, Latvijas Lauku foruma, sabiedriskās politikas centra “Providus”, Atzinības zīmes “Viedais ciems 2022” žūrijas, universitātēm, vietējām rīcības grupām un citām ar lauku attīstības pārstāvji, pārstāvji u.c.

Foruma pirmajā dienā notiks diskusija par kopienu un iedzīvotāju aktīvas iesaistes nozīmību lauku attīstībā, kā divas tematiskās sesijas ar ekspertu ziņojumiem, praktiskiem piemēriem un metodiskiem padomiem kopienām par līdzdalības budžetu ieviešanu un ideju iesniegšanu, kā arī par iedzīvotāju padomēm kā efektīvu iedzīvotāju klātbūtnes instrumentu lēmumu pieņemšanā lauku teritorijām.
29. jūnija pēcpusdienā notiks atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godinātas Latvijas aktīvās un inovatīvās kopienas, kā arī ikkatram būs iespēja izzināt viedo ciemu pieredzes stāstus dzīvajā bibliotēkā. Vakarpusē dalībnieki tiks aicināti iesaistīties kopienu tīklošanās sacensībās un Ķezu naktī, kurā izskanēs patiesi kopienu stāsti par izgāšanos un neveiksmēm līdzdalības procesos.
Savukārt foruma otrajā dienā gaidāma diskusija iedzīvotāju iesaisti pašvaldību attīstības plānošanā un ziņojums par Latvijas novadu attīstības programmu analīzes rezultātiem lauku attīstības un kopienu jautājumu griezumā. Tāpat 30. jūnijā Persilādes dalībniekiem kapacitātes stiprināšanai būs iespēja piedalīties praktiskās izziņas un iedvesmas radošās darbnīcās “Tuč, tuč un gatavs!", kā arī doties pieredzes vizītē pie Saldus novada aktīvajām kopienām.

Reģistrēšanās dalībai līdz 15. jūnijam šeit.
Papildu informācija - laukuforums.lv un “Latvijas Lauku forums” sociālajos kontos.

Kontaktinformācija
Inga Koleča, Latvijas Lauku forums
+371 29220892 | info@laukuforums.lv

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 88 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: www.laukuforums.lv.

Pasākums tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Lauku forums”.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.